Wegens persoonlijk en professionele redenen hebben gemeenteraadslid Liesje Van Loon en lid van het bijzonder comité Anneleen Van Loon beiden hun ontslag gegeven voor hun mandaat. 

Vanuit cd&vEssen zijn we hen enorm dankbaar voor hun inzet van de afgelopen drie jaar. Ze zullen erg gemist worden, maar blijven de partij een warm hart toedragen en blijven eveneens lid van het partijbestuur. 

Kirsten Tobback legde tijdens de gemeenteraad van 26 april haar eed af als nieuw gemeenteraadslid af en volgt zo Liesje Van Loon op. Ze neemt eveneens de plaats van Liesje in bij de politieraad. Kirsten was de afgelopen 3 jaar reeds jongerenvoorzitter maar werd bij de laatste interne verkiezingen opgevolgd door Julius Luijkx. We wensen haar alle succes toe! 

Een van de eerstvolgende weken zal Imelda Schrauwen de eed afleggen als lid van Bijzonder Comité voor Sociale Zaken. Imelda werd nog maar enkele weken geleden officieel gehuldigd als ereschepen voor onze gemeente en heeft tonnen ervaring. Tot en met vorige legislatuur was ze OCMW-voorzitter en kan het reilen en zeilen van het bijzonder comité dus als geen ander. Ook haar wensen we ontzettend veel succes. 

  • CD&V in Beweging