"De gemeentelijke toiletwagen was verouderd, voldeed niet meer aan de milieunormen en was beperkt in het gebruik. We vervangen de toiletwagen door een toelage te geven voor huur van een sanitaire voorziening, zoals bv. een toiletcabine, een toiletcontainer,…", vertelt schepen Brigitte Van Aert (CD&V).

Alle Essense verenigingen, organisaties, buurtcomités en adviesraden krijgen de helft van de factuur terugbetaald bij het tonen van hun factuur. Dit met een maximum van 100 euro bij de huur van een gewone toilet en een maximum van 200 euro bij de huur van een ecologische toilet en/of een toilet voor minder mobielen. Huur je de verschillende toiletten samen? Dan kan je maximum 300 euro gemeentelijke tegemoetkoming krijgen.

We hopen zo een stimulans te geven om ook toegankelijke en ecologische toiletten te huren. Alle adviesraden gaven positief advies en de gemeenteraad keurde dit agendapunt unaniem goed. Met de toelage op het huren van de toiletvoorziening kunnen we meer verenigingen ondersteunen en hebben ze zelf de vrijheid welke en bij wie men toiletvoorziening wenst te huren.

  • Feesten en evenementenbeleid