Samen met alle Essense Lagere scholen starten we in januari met een outreachend scholenproject. Hieronder kan je meer info vinden:

De Sociale dienst Gemeente Essen en alle Essense lagere scholen gaan samenwerken tegen armoede. Samen willen we de hulp dichtbij brengen, tot op de school. Dit is nodig omdat de drempel om een hulpvraag te stellen vaak héél hoog is. Zo lopen veel mensen ondersteuningsmogelijkheden en rechten mis. Door samen te werken, kunnen onze maatschappelijke assistenten op school sneller ondersteuning en info geven.

Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de scholen. Anderhalf jaar geleden hebben we samen met de scholen een projectgroep “armoede op school” opgericht. Samen onderzochten we de signalen en noden die de scholen opvangen en leerde de scholen de werking van de sociale dienst kennen.

We organiseerde een themadag over ”schoolarmoede” met verschillende sprekers, Tessa Verwimp vertelde ons over het scholenproject van Mol en de organisatie STOS ( samen tegen onbetaalde schoolfactuur) vertelde ons meer over het gratis traject dat zij aanbieden aan scholen rond meer bewustzijn over armoede en kostenbeleid.

De sociale dienst werkt vraaggestuurd, zij kan pas helpen als er een vraag wordt gesteld. Wetenschappelijk studies tonen aan dat veel rechten niet opgenomen worden, mensen zijn te weinig op de hoogte van de rechten die men heeft. Cijfers tonen aan dat 13% van onze inwoners, moeilijk tot zeer moeilijk rondkomen met hun inkomen. Scholen vangen veel signalen op, maar veel armoede blijft nog verborgen. Daar willen we samen met de alle lagere scholen van Essen verandering in brengen.

Onze maatschappelijke assistenten Renske en Sissi gaan vanaf januari naar de scholen toe, zodat ze samen met de scholen een sterke ondersteuning kunnen geven.

Foto: Fotografils 

  • Armoede