Tijdens de gemeenteraad van maart bracht fractieleider Steff Nouws ook het onveilig tanktoerisme in onze gemeente ter sprake. Desondanks dat de brandstofprijzen in België erg hoog zijn, blijft het voor Nederlanders nog steeds voordeliger om bij ons te komen tanken. Dit is uiteraard een logisch gevolg maar dit mag natuurlijk de (verkeers)veriligheid niet in het gedrang brengen. 

Enerzijds staan veel chauffeurs aan te schuiven op de openbare weg/fietspad waardoor het voor de zwakke weggebruiker gevaarlijk is om bv. langs het Spijker te fietsen. Anderszijds tanken veel mensen niet enkel hun auto vol, maar vullen ze soms ook (meerdere) jerrycans. Dit zorgt voor oponthoud en kan, bij een ongeval, voor zeer explosieve gevolgen zorgen. 

Burgemeester Gaston Van Tichelt antwoorde dat hij hierover reeds in gesprek geweest met eigenaars van tankstations was gegaan en merkte over het algemeen een grote gelijkstemmigheid. Ook de uitbaters wensen uiteraard geen ongevallen en bekijken daarom de mogelijkheden om via kleine aanpassingen toch een vlottere verkeersstroom te krijgen. Dit a.d.h.v. stewards, duidelijke signalisatie,... 

Raadslid Jan Suykerbuyk stelde voor om aan de grensovergang eventueel de verschillende tanksstations in de gemeente kenbaar te maken, zodat het tanken niet allemaal geconcentreerd op enkele tankstations zit. Steff Nouws vroeg om hierover ook zeker eens over gedachte te wisselen met andere grensburgemeesters want ook daar stelt zich natuurlijk een gelijkaardige problematie. De burgemeester neemt dit onderwerp ter harte en neemt de ideeën mee voor verder overleg. 

  • Mobiliteit & openbaar vervoer
  • Politie & veiligheid