Beste CD&V-leden en mandatarissen,
Beste sympathisanten en vrienden,
Beste aanwezigen,

Het is vandaag “24 januari 2020”; het nieuwe mooie jaar is alweer enkele weken oud. En het is nog altijd gepast om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar en elkaar te kussen. Ik wens u van harte een mooi en gezond tweeduizend twintig, zo’n jaar waarop je later op een heel tevreden manier op terugkijkt. Een jaar waarin je plezier hebt beleefd, waarin je je goed hebt gevoeld op de job, waarin je allerlei mooie activiteiten hebt beleefd, enzovoort.

Beste mensen,
Gewoon het feit al dat we hier samen zijn in Essen, is al een bijna-garantie voor een mooi jaar. Want zeg nu zelf, we wonen hier niet slecht: Essen is een gemeente die mensen doet bijeenkomen. Gisteren nog hadden we hier in deze zaal Novastar/Joost Zweegers te gast. Een schitterend optreden, met nadien een gezellige nababbel.
En kijk eens enkele weken achteruit: op 5 januari maakten we een heel geslaagde nieuwjaarsreceptie mee op het Heuvelplein, enkele dagen later werd de eerste Fietsstraat ingehuldigd aan de Potlodenschool, en op 11 januari hadden we echt een schitterende topeditie van het Burgemeestersfeest. En daartussen waren er zovele gelegenheden waarbij mensen bij elkaar kwamen, op recepties van hun verenigingen, in hun bedrijf, enz.
Ook ik mocht daarvan genieten. En wat mij telkens opvalt, is hoeveel positieve energie er aanwezig is: hoeveel tevredenheid er is bij vele mensen. Mensen die echt content waren bij de muziek van Abba op het Burgemeestersfeest, gisteren waren er letterlijk tientallen mensen die kwamen zeggen hoe goed ze het vinden dat er optredens als die van Novastar naar Essen gehaald worden. Op 5 januari onthaalden we ook een honderdtal nieuwe inwoners in het gemeentehuis: ook dan ben je als burgemeester fier dat je een gemeente als Essen mag besturen! 
 
Beste mensen,
We mogen blij zijn dat Essen zovele verenigingen, bedrijven en scholen heeft met zoveel dynamiek. Dat maakt het besturen van een gemeente des te gemakkelijker:  

 • de oprichting van de nieuwe richting “Industriële Wetenschappen” door St.Jozef en DBM, getuigt van een heel toekomstgerichte visie, en zorgt ervoor dat onze gemeente ook in de toekomst een scholencentrum kan blijven;
 • de investeringen die er gebeuren op de Rijkmaker zijn schitterend. Heel wat jonge dynamische Essense bedrijven hebben vorig jaar grond of gebouwen gekocht en hebben zich zodoende verankerd in onze gemeente;
 • de voetbal op de Wildert heeft dankzij de steun van de gemeente de voetbalterreinen kunnen aankopen, en zodoende blijft de voetbal op Wildert verzekerd!
 • Op 30 augustus openden onze twee Brigitte-schepenen de schitterende nieuwe turnhal, gerealiseerd in een samenwerkingsverband van Gympuls, Koba, de zusters van Berlaar en de gemeente;
 • de mensen van de NSB, sympathisanten en de gemeente organiseerden op 18 en 19 oktober een schitterende herdenking voor “75 jaar Bevrijding”, met de onthulling van een nieuw Vredesmonument aan het Hemelrijk als schitterende apotheose;
 • Essen for Life heeft opnieuw schitterende evenementen georganiseerd, de cyclocross kende opnieuw een hele mooie editie, en voor het Kersbierfestival kwamen mensen uit tientallen landen van overal ter wereld naar Essen afgezakt.  

Natuurlijk, we kennen ook uitdagingen, en die moeten we aanpakken: heel de problematiek rond Esselem en al dan niet een Islamitische gebedshuis, mogen we niet onder de mat vegen. Iets heel anders, maar een fenomeen als de eikenprocessierups waarmee we de voorbije zomer te maken hadden, is niet te onderschatten.

En daarvoor, beste mensen, hebben we een goede bestuursploeg nodig. Besturen, dat doe je niet alleen. Dat is een teamgebeuren: met het schepencollege, met de gemeenteraad, met het Bijzonder Comité, met de politieraad en met onze partijleden. En ik ben fier dat enkele van onze partijleden recent mooie functies hebben opgenomen in onze gemeente: Wies Peeters werd verkozen tot voorzitter van de VVV en Kristof Hectors tot voorzitter van de Gecoro. Proficiat daarvoor!  

Met onze partij hebben we op 13 oktober een bijzonder geslaagd “Kompascongres” georganiseerd, waarbij we keken hoe we de verdere toekomst zien van Essen. En hoe we onze partijwerking daaraan kunnen aanpassen. Een grote chapeau aan onze voorzitter Gert en fractieleider Steff die deze organisatie op zich hebben genomen.  

Maar het voorbije jaar werd er door onze ploeg nog veel meer gedaan:

 • Mooimakers kwam uit de startblokken, zodat we het zwerfvuil en sluikstorten beter kunnen aanpakken;
 • de werken aan de Fietsostrade werden gestart;
 • er werd ingezet op de toekomst van het Heuvelplein;
 • in samenwerking met Klina zal het Zorgpunt opgericht worden, zodat Essenaren minder vaak naar Klina in Brasschaat moeten;
 • in samenwerking met de Rusthuisgroep van de Zusters van Berlaar zal op Heikant een nieuw Lokaal Dienstencentrum worden opgericht;
 • er werd een nieuwe ambulance gekocht, die dit jaar zal geleverd worden: wist je trouwens dat onze ambulance vorig jaar maar liefst 734 keer is moeten uitrukken!
 • Verschillende AED-toestellen werden geplaatst, vele honderden Essenaren volgden een cursus bij onze gemeentelijke ambulancedienst hoe om te gaan met hartmassage, en jawel: op de Wildert werd daardoor het leven gered van alvast één Essenaar!
 • het dossier voor de tweede fase van de herinrichting van Over d’Aa werd volop voorbereid;
 • De Riksjafiets werd in gebruik genomen, nog eens een voorbeeld van hoe onze gemeente omgaat met mensen die het wat moeilijker hebben en hoe we iedereen altijd willen meetrekken;  
 • de kerstverlichting werd veel mooier;
 • en de inbraakpreventiepremie werd uitgebreid zodat nog meer mensen met steun van de gemeente hun tuinhuis kunnen beveiligen tegen een inbraak.

Beste mensen,
Op 18 december keurde de gemeenteraad ons voorstel van Meerjarenplan goed. Aan dat plan ging veel voorbereiding vooraf: luisteren, babbelen, discussiëren, met vele tientallen, honderden mensen. Ik was heel content toen de gemeenteraad op 18 december akkoord ging. Waarom? Omdat ik er zeker van ben dat het een heel goed meerjarenplan is.  
Natuurlijk hielp het dat de financiën in orde waren en zijn! In tegenstelling tot gemeenten als Edegem, waar men 1/3 van het gemeentepersoneel moet laten afvloeien, of in Turnhout, waar er blijkbaar een rekenfout van 26 miljoen is gemaakt, hebben wij in het verleden een pensioenreserve opgebouwd en hebben wij ervoor gezorgd dat de schulden werden afgebouwd. Dit financiële beleidswerk is grotendeels het werk van een schitterende schepen van financiën die wij in huis hebben, een schepenfunctie die soms wel eens wordt ondergewaardeerd. Een schepenfunctie die zich dikwijls in de luwte afspeelt, achter de schermen, achter de computer en tijdens vele vergaderingen in het gemeentehuis. Al die jaren dat ik burgemeester ben, is hij de schepen van financiën, al die jaren zorgt hij ervoor dat wij vandaag, in 2020, een gemeente hebben die financieel perfect gezond is, een gemeente die de volgende jaren meer dan 27 miljoen gaat investeren terwijl de belastingen niet omhoog moeten. Geef hem een groot applaus: Dirk Konings.  

Beste mensen,
Het Meerjarenplan is gebaseerd op wat de Essenaren willen:

 • we gaan voor een ondernemende gemeente, waar de ondernemers en zelfstandigen gewaardeerd worden voor het kapitaal dat zij inzetten, voor de jobs die zij creëren de sponsoring van verenigingen die zij op zich nemen; We gaan voor een gemeente waar de landbouwers gerespecteerd worden, die geen boemannen zijn van de natuur maar integendeel ons landschap open houden! 
 • we gaan voor een gemeente die verenigingen soigneert en vrijwilligers ondersteunt, en waar een socio-culturele zaal gebouwd wordt die tegemoet komt aan de noden van vele verenigingen;
 • we gaan voor een gemeente waar de bevolking mee haar zeg zal hebben in het beleid: verschillende keren per jaar zullen een vierhonderdtal Essenaren bevraagd worden over allerlei onderwerpen; we gaan voor een gemeente waar de Essenaren zelf aandeelhouder zijn van de gemeente!
 • we gaan voor een gezonde gemeente, waar Klina naar Essen komt in plaats van de Essenaren naar Klina;
 • we gaan voor een gemeente die de zwaksten mee vooruit trekt en waar mensen geen nummer zijn! 
 • we gaan voor een gemeente waar het proper is, waar de voetpaden in goede staat zijn, waar het groen netjes wordt onderhouden.

Beste mensen,
CD&V gaat voor een Essen met ambitie. Een gemeente die de toekomst meer dan vertrouwen tegemoet kijkt.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.