Het nieuwe reglement is eenvoudiger, duidelijker en maakt het mogelijk, dat er nog meer mensen gebruik van kunnen maken. Alle verenigingen, organisaties en buurtcomités kunnen gratis materialen ontlenen bij de gemeentelijke uitleendienst. Van sport- en spelmateriaal tot tafels en dranghekken, het hele gamma van materialen is voortaan nog eenvoudiger te ontlenen.

De vrijetijdsbalie is het centraal aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen over ontlening. Je kan het materiaal digitaal, telefonisch of bij de vrijetijdsbalie bestellen. Ook organisaties en verenigingen van buiten Essen die bv. in onze gemeente op kamp komen, mogen gemeentelijk materiaal ontlenen.

Soms gaat er al eens iets kapot, of is er iets versleten, dat kan gebeuren. In het nieuwe reglement staat duidelijk hoe we hiermee omgaan. Want met duidelijke afspraken maak je goed vrienden.  Ontleen je veel of groot materiaal dan vragen we je, om de gemeente als sponsor te tonen, op je activiteit of evenement.

Door het gratis beschikbaar stellen van het al het materiaal, geven we een flinke ondersteuning en blijven we iedereen stimuleren om samen dingen te organiseren, waar we allemaal van kunnen genieten. We hopen zo snel als het terug veilig kan, samen te feesten en te klinken op elkaars gezondheid.

  • Feesten en evenementenbeleid