Vorig jaar werd na 82 procent van de overlijdens in Essen geopteerd voor een crematie. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V) opvroeg. In 2022 bedroeg het aantal crematies 154. Drie jaar eerder waren er dat nog 137. Het aantal begrafenissen daalde van 41 in 2019 naar 33 in 2022. Bij de wilsbeschikkingen zag je in 3 jaar tijd een stijging van 8 naar 13.

  • Burgerzaken