De fractieleiders Steff Nouws, Jokke Hennekam en Tom Bevers van respectievelijk CD&V, Vooruit en N-VA/PLE dienden in de gemeenteraad een agendapunt ter ondersteuning van Oekraïne in. Twee dagen na de vorige gemeenteraadszitting viel Rusland Oekraïne binnen, een onaanvaardbare schending van het internationale recht die terecht door de Verenigde Naties scherp werd veroordeeld. Uiteraard zijn de gevolgen vooral in Oekraïne zeer groot: dorpen en steden worden vernield, waarbij ook scholen, ziekenhuizen, … niet gespaard worden.  Ook oorlogsmisdaden worden niet geschuwd. Veel mensen vluchten weg, anderen verzetten zich op alle mogelijke manieren.

De gevolgen laten zich ook in Essen gevoelen. Een dergelijke oorlog in Europa hielden velen niet meer voor mogelijk, en ook de Russische dreigementen aan het adres van Europa en de NAVO - en met name de dreiging met kernwapens - zorgen voor angst en onzekerheid. De prijsstijgingen als gevolg van de noodzakelijke sancties drukken op het sociaal-economisch welzijn. Het meest zichtbare gevolg zijn echter de Oekraïense vluchtelingen die ook de weg naar onze gemeente vinden.

Dat zorgde voor een hartverwarmende reactie bij de Essenaren, aansluitend bij de sterke traditie van solidariteit in onze gemeente. Velen toonden zich bereid om de vluchtelingen op te vangen, meldden zich aan als vrijwilliger of werkten mee aan hulpacties. Als gemeenteraad past het om hen hiervoor uitdrukkelijk te bedanken, en die dank geldt uiteraard ook het gemeentepersoneel dat - terwijl de coronacrisis nog niet helemaal voorbij is - opnieuw een extra inspanning leverde.

Het gemeentebestuur pakt de opvang van de vluchtelingen gecoördineerd aan. De opgezette samenwerking met de Poolse gemeente Niepołomice biedt daarbij een meerwaarde, en toont aan dat lokale besturen ook in een internationaal conflict een meerwaarde kunnen bieden. Ook in Oekraïne toonden lokale besturen hun veerkracht: burgemeesters en bestuurders bleven op post, zelfs nadat Russische troepen hun stad of gemeente bezetten en werden zo vaak het slachtoffer van ontvoering of andere vormen van agressie. Gemeenteraden in bezet gebied bevestigden de status van hun gemeente als Oekraïens gebied. Als Essense gemeenteraad kunnen we daarvoor alleen onze bewondering uitspreken, en nemen we ons voor om na de oorlog een stedenband met een Oekraïens lokaal bestuur op te zetten – daarmee een vervolg gevend aan de sterke band die Essen in de voorbije decennia met Centraal- en Oost-Europa opbouwde.

Het onderwijs vormt een bijzondere uitdaging, waarbij een goed evenwicht moet worden gevonden tussen verder bouwen op het Oekraïense onderwijs dat de kinderen die naar hier kwamen genoten, en integratie in het Essense onderwijs. Ook op onze verenigingen wordt opnieuw een beroep gedaan.  Het gemeentebestuur moet ook hen de nodige steun bieden.

Besluit

De gemeenteraad van Essen :

 • Veroordeelt de Russische invasie in Oekraïne.
 • Spreekt uitdrukkelijk zijn dank uit aan alle Essenaren die bijdragen aan de opvang van vluchtelingen of zich op een andere manier voor Oekraïne inzetten.
 • Bedankt eveneens het gemeentepersoneel dat zich hiervoor inzet.
 • Verwelkomt de coördinatie die door het schepencollege werd opgezet en geeft opdracht om deze verder te zetten.
 • Geeft met name opdracht aan het college om nauw contact te houden met de Essense onderwijsinstellingen, de verenigingen en andere organisaties die betrokken zijn bij de opvang van Oekraïners.
 • Verwelkomt de samenwerking met Niepołomice in Polen.
 • Spreekt zijn solidariteit uit met alle lokale besturen in Oekraïne, met name met deze in door Rusland bezet gebied, en drukt zijn bewondering uit voor de lokale bestuurders die in soms zeer moeilijke omstandigheden verder zijn blijven werken.
 • Neemt zich voor om na de oorlog een stedenband met een Oekraïens gemeente op te zetten.
 • Bevestigt het engagement van Essen als ICAN-gemeente tegen kernwapens en blijft de Campagne Vredesvlag steunen.
 • Asiel, migratie & integratie
 • Buitenlandse zaken