Het schepencollege van Essen nam op voorstel van burgemeester Gaston Van Tichelt het standpunt in om geen goedkeuring geven aan de kandidatuur van het Grenspark om nationaal park te worden. Het Grenspark mag immers geen bron van contestatie en verdeling worden, integendeel: het Grenspark moet juist een organisatie zijn die alle belanghebbenden, van landbouwers, wandelaars tot grote eigenaren, bij elkaar brengt en op zoek gaat naar winsten voor iedereen. Een kandidatuur voor een nationaal park brengt die ambitie in het gedrang.     

Wat heeft het schepencollege van Essen dan juist beslist?  

In feite heeft het college gezegd dat het geen goedkeuring geeft aan het project nationaal park, aangezien er in feite op het terrein geen consensus is. Zo zijn de eigenaars van gronden in het Grenspark niet akkoord. Maar het vele werk dat geleverd is, moet ook niet in de prullenbak. Vandaar dat gesuggereerd wordt om het geweer van schouder te veranderen, te werken aan vertrouwen tussen de verschillende belanghebbenden, te kijken of het concept Landschapspark niet meer kansen biedt, en het Regionaal Landschap De Voorkempen hierin een actievere rol te laten spelen.

Is dat geen gemiste kans?  

Het Grenspark heeft in het verleden goed gewerkt. Zoals het er nu voorstaat, zal een nationaal park slechter werken dan het Grenspark tot nu toe deed. Juist omdat er zo’n verdeeldheid is, zeker met de grote eigenaars van gronden die in het grenspark gelegen zijn. De kracht van een grenspark zit erin dat we samen tot gedragen beslissingen konden komen. Dat zit er met een nationaal park niet in. 

Dus de landbouwers hebben gelijk? 

Het is heel goed dat de landbouwsector mee heeft nagedacht over de plannen van het nationaal park. De landbouw heeft een doordachte visie. Mijn mening is wel dat een sterk natuurgebied op termijn kansen kan bieden aan de landbouw. Maar dan moeten de natuur- en de landbouwbelangen met elkaar in evenwicht zijn. Ik vrees dat dat met minister Demir niet gaat lukken. 

Zijn natuur en landbouw dan concurrentieel met elkaar? 

Nee, alles behalve. Tijdens de coronacrisis hebben vele Essenaren het plezier ontdekt om te gaan wandelen. Iedereen vindt Essen een schitterende gemeente, waar je prachtige wandelingen kan maken. Het open landschap van Essen wordt beheerd door de landbouwsector. De combinatie van dit open landschap en de schitterende natuur van de Kalmthoutse Heide, de Wildertse Duintjes, de Horendonkse bossen, enz. maken dat het zo mooi is in Essen. Maar de landbouwers moeten wel hun kost kunnen blijven verdienen om dat open landschap te blijven beheren! Natuur en landbouw zijn geen tegengestelden, maar zorgen er samen voor dat het zo mooi is in onze regio.

  • Leefmilieu & natuur