Twee jaar geleden heeft Essen een prioriteitenlijst gemaakt voor de vernieuwing van de buurtspeelpleintjes. Vorig jaar ondergingen De Voorspoed, Smeyerspad en Hondsberg een metamorfose. Het schepencollege besloot dit jaar Etting, Den Uil en de Matexi-wijk (tussen Veldweg en Kerkstraat) onder handen te nemen. In de Matexi-wijk is nog geen buurtspeelpleintje. Daar is het plan er één aan te leggen achter het kerkhof, op gemeentelijk terrein. "Bij de opmaak van het plan om de pleintjes te vernieuwen brachten wij de toegankelijkheid van de pleintjes ter sprake. We signaleerden ook de blinde vlek aan Matexi oftewel de schilderswijk", zegt gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk. "We zijn tevreden met deze planning." In de wijk vlakbij het kerkhof van Statie is één op drie bewoners jonger dan 18 jaar. Dat is een erg hoog cijfer. 

  • Jeugd
  • Sport