Krijgt Wildert een vernieuwd stationsplein? En wanneer is het Zorgpunt Klina volledig operationeel? Komt er een evenementenplein aan de Douaneloods?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Essen waar ze wilden inzetten op speeltpleintjes, er een vernieuwd plein in Wildert moest komen en waar de stationsomgeving een nieuwe ‘hotspot’ moest worden.

Wordt uw gemeente goed bestuurd? Lossen de politici hun beloftes in die ze destijds maakten? Wij zochten het voor u uit in elke Vlaamse gemeente. Lees meer evaluaties van gemeentebesturen in ons dossier. 

 1. Uitbouw Zorgpunt Klina: IN UITVOERING
  Het was een van de speerpunten in de meerjarenplanning van de gemeente Essen: de uitbouw van het nieuwe zorgpunt als vervanging van de Polikliniek die de deuren sloot. Er zijn al heel wat investeringen gebeurd en dit jaar zou het nierdialysecentrum de deuren openen. “Het Zorgpunt is geopend en zal gradueel verder uitbreiden’, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).  “Uit een bevraging bij 400 Essenaren bleek welke diensten het best zouden aangeboden worden. Zo komt bijvoorbeeld wondzorg daarin naar boven. Eveneens gaan we het Zorgpunt inzetten als locatie voor een arts in het kader van het huisartsentekort. Dus al bij al een mooie evolutie, die stap per stap verder gaat.”
  Lees ook: Gloednieuw zorgpunt opent begin maart in voormalige gebouw van OCMW
 2. Herwaarderen speelpleintjes: IN UITVOERING
  In de meerjarenplanning werd 240.000 euro uitgetrokken voor het herwaarderen van speelpleintjes en zelfs het creëren van nieuwe speelgelegenheden voor de kinderen. Op dat vlak is er al heel wat gebeurd met een aantal nieuwe speelpleintjes en veel verbeteringen. “We werken daarin stelselmatig met het bevragen van de buurtbewoners”, zegt Van Tichelt. “We stellen een aantal toestellen waaruit de burgers dan kiezen. Zo zijn er al een aantal speelpleintjes in renovatie. We trekken het ook breder open en bekijken de pleintjes ook als buurtpleintjes voor de hele bevolking met bijvoorbeeld fitnesstoestellen en een petanquebaan.”
 3. Nieuw plein aan station in Wildert: UITGESTELD
  Een nieuwe stationsomgeving in Wildert en het veiliger maken van de Sint-Jansstraat. Voor dat laatste is een participatietraject opgestart, maar voor dat nieuwe plein aan het station van Wildert lijken de plannen te zijn uitgesteld. 3De plannen moesten wachten op een fiat van de spoorwegen” zegt Gaston Van Tichelt.  “We zitten nu eindelijk op dezelfde lijn,en kunnen nu verder. De uitvoering zal in één geheel gebeuren met de herinrichting van de schoolomgeving van de Sint-Jansstraat  met dezelfde aannemer. Het zal dus in 2023 worden uitgevoerd.”
 4. Cultuurcentrum: UITGESTELD
  De uitbouw van een nieuw cultuurcentrum stond ook op de planning, maar concreet lijken die plannen voorlopig niet. Er werd wel vijf miljoen euro voorzien, maar er is nog geen zekere locatie en concrete plannen zijn er zeker dus nog niet. “Achter de schermen wordt er heel hard gewerkt aan de uitvoering”, zegt Van Tichelt. “Een programma van eisen is opgesteld op basis van een ruime participatie van verenigingen. We zijn in onderhandeling met de eigenaars van twee locaties en binnenkort zal één van de locaties worden gekozen. Het budget is voorzien en we hebben een overeenkomst met Belfius om ons bij de bouw te begeleiden. Kortom: we naderen het moment dat een bestek zal worden opgesteld en een aannemer zal worden gezocht.”
 5. Heraanleg omgeving stationsomgeving: IN UITVOERING
  Na jaren van leegstand, is de voormalige douaneloods in Essen eindelijk ingevuld met Robotland. De gemeente wilde ook werk maken van de heraanleg van de omgeving, maar die is er nog niet al zijn daar ondertussen wel de eerste stappen in gezet. “Onlangs is het bestek goedgekeurd om een ontwerper voor de heraanleg van de omgeving aan te duiden.”, zegt Van Tichelt. “Binnenkort zal dus een ontwerper van start gaan. We voorzien de inrichting in verschillende fases, met als eerste een evenementenplein. Dan kunnen daar mooie festiviteiten gaan plaatsvinden, kunnen mensen er bijeenkomen en verenigingen gebruik van maken.”

CONCLUSIE:
Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren een aantal dingen wel kunnen realiseren, maar concreet lijkt er in het straatbeeld van de gemeente niet veel veranderd te zijn. Aan de speelpleintjes wordt wel gewerkt en een aantal wegenwerken zijn uitgevoerd, maar van een buitenaanleg van de douaneloods is er voorlopig nog niets zichtbaar net als van het stationsplein in Wildert. Van het fietspad langs de Moerkantsebaan is ook nog geen sprake. “Een fietspad langs de Moerkantsebaan staat niet in het meerjarenplan, maar er zijn wel vele zaken heel zichtbaar: de heraanleg van Over d’Aa en de Kammenstraat zijn daar voorbeelden van. Maar ook de Fietsostrade (ontbrekende strook tussen Paviljoenweg en Wildertse Duintjes) en de diverse fietsstraten die er gekomen zijn. Er zijn ook vele bouwprojecten die we mee begeleid hebben die niet evident waren, maar toch een mooie verwezenlijking zijn zoals de nieuwe Aldi op het Spijker. We zetten veel in op netheid van het openbaar domein. Ook daarin zien we verbetering.”

Oppositie:
De grootste oppositiepartij N-VA/PLE ontkent niet dat er goede zaken zijn, maar heeft toch wel wat bemerkingen. “Het zorgpunt is goed project, maar ondertussen is gebleken dat ons pleidooi enkele jaren geleden om ook van bij het begin een huisartsenwachtpost te voorzien in het Zorgpunt een noodzaak is”, zegt Tom Bevers.  “Door daar niet van bij het begin werk van te maken is er onnodig tijd verloren gegaan. Wat betreft de speelpleintjes: die moeten vooral geherwaardeerd worden omwille van een gebrek aan onderhoud in de voorbije jaren. Pas na veel aandringen van ons werd er enigszins planmatig gewerkt en bovendien wordt daarbij nog altijd onvoldoende rekening gehouden met het aantal/profiel van de kinderen in de omgeving van de speelpleintjes.” Wat betreft het cultuurhuis is N-VA/PLE scherp. “Het is een typisch voorbeeld van een dubbele belofte. Het werd beloofd bij de verkiezingen van 2018 waarna er zo lang getalmd wordt dat het in 2024 opnieuw kan worden beloofd. De inhaalbeweging op het vlak van cultuur die Vooruit had beloofd, wordt daarbij redelijk ridicuul. Wij hadden de cultuurzaal in de gerenoveerde douaneloods willen realiseren, en dat zou ze er al geweest zijn nu.”

Maar toch is N-VA ook positief. “Burgemeester Van Tichelt heeft de coronacrisis vrij goed aangepakt. Daarbij ging het vooral om het uitvoeren van wat door de hogere overheden werd opgelegd, maar de grensligging van Essen creëerde specifieke uitdagingen. Terecht is er ook veel aandacht geweest voor bijstand aan hulpbehoevende of alleenstaande mensen. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt goed aangepakt. We moeten besluiten dat Van Tichelt niet slecht is in het beheren van (externe) crisissen.” 

Wat ging er dan verkeerd ? “Het grootste probleem is dat CD&V en Vooruit eigenlijk vanaf dag één in “lopende zaken” zijn gegaan. Er werden allerlei nieuwe beleidsplannen aangekondigd, maar de opmaak daarvan loopt vertraging op en wellicht gaan ze er ook niet meer in slagen om iets van die plannen te realiseren. Van de aangekondigde inhaalbeweging in investeringen in veilige wegen komt niets. Ook de herinrichting van de dorpskernen om ze leefbaarder te maken wordt op de lange baan geschoven  en het toenemende overlastprobleem wordt niet aangepakt. Ondertussen loopt ook de dagelijkse werking van het gemeentebestuur meer en meer in het honderd : van klachten over gebrekkige dienstverlening en burgers en verenigingen die van het kastje naar de muur wordt gestuurd tot ernstige beheersproblemen zoals de huurachterstand bij het Sociaal Verhuurkantoor. Als er nog één plan wordt gerealiseerd, laat het dan het mobiliteitsplan zijn. Op papier, maar vooral in de straten zelf, met gedurfde keuzes die met name Essen-Centrum veilig maken voor jong en oud. Ondertussen moet ook de interne organisatie zo snel mogelijk opnieuw op punt gezet worden.”

 • Lokale besturen