Een set van maatregelen
om onze ondernemers en verenigingen te beschermen
en de lokale economie en het sociale leven te herlanceren

De coronacrisis grijpt er hard in, ook in Essen. De helft van de bedrijven op Rijkmaker ligt stil. Winkels en handelszaken zijn dicht, verenigingen hebben hun activiteiten stopgezet. Het leven in onze gemeente kwam hard tot stilstand. Het Bruto Gemeentelijk Product zal een sterke daling inhouden! Enkele cijfers:

 • winkels: 198 handelspanden in Essen zijn gesloten (*Provincie in cijfers). Dat is 77% van het totaal aantal. 
 • bedrijven: om en bij de helft van de bedrijven op Rijkmaker ligt stil. Minder dan 1 op 3 bedrijven kan gewoon blijven voortwerken. Uit de online bevraging die de gemeente organiseerde, blijkt dat 28 van de 51 bedrijven (55%) die een antwoord hebben gestuurd, gesloten zijn. 
 • verenigingen: reeds de eerste dagen van de crisis heeft onze afdeling Vrije Tijd een overzicht gemaakt van de activiteiten en evenementen voor de eerste maanden. Een driehonderdtal activiteiten werden geannuleerd.   

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat we deze crisistijd zo goed mogelijk doorkomen. Kosten noch moeite worden daarvoor gespaard; op heel korte tijd werd de gemeentelijke organisatie hiervoor omgeturnd in een organisatie die de crisis ging beheersen en beheren:

 •  We bieden hulp aan de Woonzorgcentra St.-Michaël en De Bijster door personeel ter beschikking te stellen;
 • We voorzien middelen voor de activering van een Schakelzorgcentrum, en houden de polikliniek klaar als een pre-triagecentrum;
 • Ruim twintig grensovergangen zijn geblokkeerd, en op een vijftal plaatsen werden tractorsluizen aangebracht;
 • We brengen vrijwilligers in contact met mensen die hulp nodig hebben;
 • Om vereenzaming tegen te gaan, worden permanent vele honderden mensen opgebeld;
 • In tegenstelling tot vele andere poetsbedrijven, is ons dienstenchequebedrijf blijven werken;
 • Samen met de scholen richtten we de opvang op tijdens de paasvakantie;
 • We geven op allerlei vlak “maatschappelijke zuurstof”;
 • We richtten het Digitaal Zorgpunt op;
 • Kobie heeft een livestreamprogramma opgezet;
 • Samen met de jeugdverenigingen werden thuisactiviteiten gepromoot;
 • Computers worden ingezameld om de digitale armoede tegen te gaan:
 • We informeren de bevolking en bedrijven heel actief, door het uitgeven van een wekelijkse nieuwsbrief;
 • Winkels worden ondersteund bij het nemen van social distancingmaatregelen;
 • Een callcenter verwerkte vele honderden vragen om informatie;
 • ...

De exitstrategie wordt even professioneel voorbereid. Dankzij een snelle reactie heeft het gemeentebestuur beslist om te investeren in de aankoop van twintigduizend mondmaskers. Ook zal de coördinatie in handen genomen worden van de productie die her en der in onze eigen gemeente gebeurt.
Het valt te verwachten dat ook op andere domeinen de gemeente een belangrijke rol zal gaan spelen in de exitstrategie. Ook dan zullen we creatief en flexibel zijn, ten diensten van onze inwoners, bedrijven, scholen, welzijnsinitiatieven en verenigingen.    
In vergelijking met vele andere gemeenten doet Essen enorm veel. Daar mogen we fier op zijn!