Het volledige bestuursakkoord dat gesloten werd tussen CD&V Essen en sp.a kan u hier terugvinden.