Q&A


Het gemeentebudget uitgelegd in 40 vragen en antwoorden
(Klik op de vraag om het antwoord te lezen) 


1.-Verkeersveiligheid lijkt wel hét speerpunt voor de volgende jaren?

2.-Wordt er enkel geïnvesteerd in “bakstenen”?

3.-In welke andere “sociale domeinen” wordt er nog geïnvesteerd?

4.-Blijft Essen een mooie, groene, open en duurzame gemeente?

5.- Alle gemeenten zitten in moeilijke financiële papieren. Hoe komt dat?

6.- Wordt er in Essen de volgende jaren minder geïnvesteerd?

7.- Wordt er bespaard binnen de gemeente?

8.-Wordt er in het gemeentehuis efficiënter gewerkt?

9.-Hoe zit het met de belastingen?

10.-Worden ook andere zaken duurder?

11.-Houdt de gemeente zich niet te veel bezig met allerlei kleine luxezaken?

12.-We horen veel over samenwerking tussen gemeenten. Doet ook Essen daaraan mee?

13.-De gemeente heeft heel wat gebouwen en gronden. Gebeurt daar iets mee?

14.-Waarom worden de bibliotheekfilialen gesloten?

15.-Waarom sluit het zwembad en hoe wordt de sluiting opgevangen?

16.-Waarom werd er vroeger geen zwembad gebouwd naast de nieuwe sporthal? 

17.-We hoorden dat in Vlaams-Brabant kerken zullen sluiten. Is dat ook in Essen het geval?

18.-Voorgaande jaren werd het groenonderhoud fors verbeterd. Wordt daar nu in bespaard?

19.-Wat gebeurt er met de steun aan het verenigingsleven?

20.-Levenslang leren is overal aan de orde. Ook in Essen?

21.-Verdwijnen de kobiecheques?

22.-Gezondheid is een belangrijk thema. Hoe vult Essen dat in?

23.-Worden de ondernemers niet vergeten in Essen?

24.-Het OCMW moet fors besparen (10%). Welke invloed heeft dat voor de zwakkere bevolkingsgroepen in Essen?

25.-Blijft Essen ook in de volgende jaren een echte sportgemeente?

26.-We bouwen een nieuwe turnhal, maar er is geen geld voor het zwembad. Hoe komt dat?

27.-Wat zijn de plannen met het aangekochte Rangeerstation?

28.-De jeugd is de toekomst. Investeren we dan in onze jeugd?

29.-En onze senioren vormen het “zilveren goud”. Waarderen wij hen wel voldoende?

30.-Steeds meer toeristen ontdekken Essen.  Zetten we daar op in?

31.-Hoe zit het met het cultuuraanbod in onze gemeente?

32.-Wat is de stand van zaken in de weekendzones of woonbos?

33.-Het centrum van Essen wordt steeds drukker. Kunnen we dat oplossen?

34.-Zes jaar geleden was “betaalbaar wonen” een hoofdthema. Hoe zit dat nu?

35.-Veiligheid is toch ook een kerntaak van de gemeente?

36.-Zal de politiefusie niet zorgen voor een mindere dienstverlening?

37.-Blijft de dienstverlening in het gemeentehuis op hetzelfde niveau?

38.-Zal de gemeentekas binnen zes jaren leeg zijn?

39.-Is nu alles beslist, of krijgt de Essenaar nog inspraak? 

40.-Communicatie met de bevolking is belangrijk. Daar wordt toch niet op bespaard?