Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°9 - 15/04/2015
 
 

"Hoekse verenigingen moeten hun stek blijven houden"

Het populaire Hoekse café “Hoek-City”, waar heel wat verenigingen hun stek hebben, verdwijnt om plaats te maken voor een nieuwbouw. Vele verenigingen en jongeren zien hun gezellige pleisterplaats daarmee verloren gaan. Ludo Somers (CD&V) heeft in de gemeenteraad van 31 mei daarom de vraag gesteld om het “Jongensschooltje” op Hoek om te vormen tot een “Dorpshuis”, waar men gezellig een pintje kan komen drinken en waar verenigingen terug hun thuisbasis kunnen hebben. 

De laatste jaren wordt er veel geïnvesteerd in het mooie dorp Hoek: een nieuw fietspad langsheen de Moerkantsebaan werd aangelegd, de dorpskern werd helemaal vernieuwd, rioleringen werden aangelegd, en ook het kerkhof wordt opnieuw ingericht. Maar de caféuitbaters van Hoek-City zien hun café verdwijnen. En daarmee komen ook een achttal verenigingen op straat te staan. De uitbaters zijn reeds lang op zoek naar een alternatief, maar na vele gesprekken is er geen oplossing uit de bus gekomen. 

Ludo Somers (CD&V): “Waarom zouden we het Jongensschooltje niet kunnen gebruiken om er een echt ‘dorpshuis’ van te maken, waar er een pintje kan getapt worden, kan gebuurt worden en waar verenigingen hun thuis hebben? Het Jongensschooltje is een gemeentelijk gebouw. Met een aantal sterke krachten kan een deel ervan snel omgevormd worden tot een cafeetje. De verenigingen die er vandaag al gebruik van maken, kunnen er blijven, en uiteraard zal de KLJ daar zijn lokaal blijven houden, helemaal afgescheiden van het café”.

Ludo Somers is er zeker van dat het Jongensschooltje als “Hoeks Dorpshuis” een sterke meerwaarde zal zijn voor de Hoekse gemeenschap

 

Terugbezorgen vervallen parkeerkaarten

Het gemeentebestuur vroeg in het maartnummer van Essen Info om parkeerkaarten voor mensen met een beperking terug te bezorgen na de vervaldatum of na een overlijden. Tegelijk correspondeerde het gemeentebestuur met betrokkenen of erfgenamen. CD&V-fractieleider Jan Suykerbuyk vroeg in de gemeenteraad naar de resultaten van deze actie. Het schepencollege antwoordde bij monde van schepen Hennekam (sp.a) dat er 256 personen effectief aangeschreven werden. Er werden (tot 30 maart) 73 vervallen kaarten teruggebracht, 101 vervallen kaarten werden aangegeven als vernietigd, weggegooid of verloren.


Jong CD&V geeft een bloemetje

Jong Cd&V Essen zette op zaterdag 4 april de Essense rusthuizen en serviceflats in de bloemetjes. Iedere leefgroep van de Bijster en Sint-Michaël kreeg een mooi paasbloemstuk. Jong cd&v Essen wil met deze actie focussen op een warme samenleving, met een plaatsje voor jong & oud. Pasen is de moment om samen te komen met familie, maar voor heel wat bewoners is dit niet altijd mogelijk. Voor hen maakten de jongeren vandaag tijd. Maar ook het personeel van de rusthuizen verdient het om eens in de spotlight te staan. Zij staan elke dag klaar om de ouderen op te vangen, vaak dan nog eens onbemand. Naast de leefgroepen kreeg iedere serviceflat- bewoner ook nog een bezoekje en een paasbloemetje. Deze actie werd zowel door de bewoners als het personeel zeer geapprecieerd.

 
 

 


Sp.a en CD&V tegen opdoeken van belbus in Essen

Tijdens de gemeenteraad van 31 maart 2015 legden Arno Aerden (sp.a) en Brigitte Van Aert (CD&V) een motie aan de gemeenteraad voor naar aanleiding van de voorgenomen intenties van De Lijn om de belbus in Essen af te schaffen. De gemeenteraad steunde de motie van Aerden en Van Aert unaniem. De gemeente Essen zal aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) vragen om af te zien van dit plan, en meer nog: om voortaan een goede rechtstreekse verbinding met Klina in te leggen. 

Uit recente informatie blijkt dat De Lijn van plan is om de belbus in Essen, Kalmthout en Wuustwezel, en in heel wat andere regio’s, af te schaffen. Bovendien zou op zondagavond ook buslijn 670 niet meer rijden.

De belbus wordt door meer dan 130 Essenaren regelmatig gebruikt. Vooral inwoners van Essen-Hoek, dat niet bediend wordt door de reguliere busverbindingen, maken gebruik van de belbus.  Zo werd er 1193 maal opgestapt op Hoek.  Door de aansluiting met het treinverkeer werd er 1.186 gebruik gemaakt van de halte Essen-Station. Tot slot behoorden ook de haltes Kloosterstraat (979) en De Bijster (496) tot de meest gebruikte belbushaltes.

Als de belbus wordt afgeschaft, kunnen heel wat senioren niet meer op bezoek bij familie, en kunnen heel wat andere mensen geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. De Lijn moet veel besparen, maar doet dat vooral op het platteland. Onterecht! Is een Essenaar minder belangrijk dan een Antwerpenaar? “Door deze maatregel worden de mensen getroffen die net het minst mobiel zijn, en dat kunnen we niet aanvaarden,” besluiten Aerden en Van Aert.

CD&V en sp.a vinden dat De Lijn de belbus niet mag afschaffen zonder een alternatief te hebben. En vooral moet De Lijn ervoor zorgen dat de Essenaar op een rechtstreekse en comfortabele manier naar Klina kan. Dit laatste is een oud zeer dat dringend moet opgelost worden! 


Doodlopende straten

Vele doodlopende straten in onze gemeente  zijn niet "doodlopend voor fietsers en voetgangers".

Via een aanpassing aan het bestaande verkeersbord F45 kunnen we duidelijk maken aan de fietsers en voetgangers, dat deze wegen voor hen  niet DOODlopen maar DOORlopen.

De aanpassingen zijn vrij eenvoudig, door het aanbrengen van stickers op het bestaande verkeersbord F45.

Deze kleine doorsteekweggetjes voor fietsers en voetgangers zijn slimme schakels, die de ene straat met de andere straat op een veilige manier verbindt, zegt ;  Brigitte Van Aert CD&V

De volgende straten zijn nog niet aangepast : Zwanenblok, Schomveld, Elfnovemberstraat, Rodenbachlaan, Etting, Zwartven, Wolfven, Den Uil...

Het is belangrijk dat we alle straten aanpassen  zodat ze voor iedereen herkenbaar zijn.