Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°8 - 17/03/2015
 
 

Nieuwe voetpaden

Om de toegankelijkheid te bevorderen werden drie nieuwe voetpaden aangelegd de afgelopen weken.

“In een mooie samenwerking met St. Michael werd een voetpad aangelegd op hun terrein, dit om bezoekers, rolstoelgebruikers en andere bewoners en passanten op een veilige comfortabele manier een aansluiting te geven naar de nieuwe voetpaden langs de Moerkantsebaan”, vertelt schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick. “Schoolkinderen en andere gebruikers kunnen voortaan ook aan de noordzijde van de Moerkantsebaan en zonder in conflict te komen met de groeiend aantal fietsers veilig wandelen langs het nieuwe voetpad tussen viaduct en Vossenbos.” Ook in de St.Antoniusstraat werd een nieuw voetpad aangelegd.

 

Straat en plein verwijzen naar Lonka

In de site Lonka, grenzend aan Nollekensstraat, komen een nieuwe straat en een nieuw plein. De gemeenteraad koos op advies van de cultuurraad  voor het Lonkaplein en de Karamelstraat. Twee verwijzingen naar de Lonka. Deze karamelfabriek had van 1930 tot 2002 een vestiging in Essen. De snoepgoedfabrikant werkt momenteel vanuit Roosendaal.

 

Stoep(en) onder de loep

De gemeente Essen neemt de voetpaden onder de loep.

“Wandelen op een voetpad lijkt heel gewoon, zeker als je gewoon goed kan stappen. Voor minder mobiele mensen en buggygebruikers is dit veel minder vanzelfsprekend. Zij hebben af te rekenen met obstakels. Om de problematiek goed in kaart te brengen, hebben we bij een aantal mensen een bevraging gehouden”, zeggen de gemeenteraadsleden Brigitte Van Aert en Jan Suykerbuyk, en OCMW-raadslid Corry Verhulst.

“De meldingen zijn als volgt samen te vatten: putten en slecht liggende stenen of tegels in/op het voetpad; moeilijke overgangen tussen voetpad, weg en goot; hindernissen door begroeiing van hagen, reclame, nutsvoorzieningen en groene containers; geparkeerde auto’s en fietsers. Dit zijn problemen, waar minder mobiele mensen en buggygebruikers dagelijks mee geconfronteerd worden.”

De CD&V-raadsleden vroegen in de gemeenteraad het schepencollege om bestaande problemen weg te werken en om bij nieuwe werkzaamheden te waken over de toegankelijkheid. Tegelijk vroegen de raadsleden om op de gemeentelijke site of in Essen Info hindernisvrije voetpaden te promoten en daarbij als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. Arno Aerden (s-p.a) vestigde de aandacht op banken voor mindervaliden en senioren, Dirk Smout (N-VA/PLE) vroeg aandacht voor blinden en slechtzienden en deed het voorstel voor een actieplan. Schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick (CD&V) reageerde positief op de voorstellen. Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) kondigde aan tegen 1 juni met een actieplan voor de dag te komen, als voorzien in het meerjarenplan. Ondertussen werd reeds een stuk van het voetpad aangepakt tussen de viaduct en de lichten van de Kalmthoutsesteenweg op Wildert. In afwachting van de vernieuwing van de riolering, werden een aantal stukken die er het slechtst bijliggen, vernieuwd.