Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°7 - 27/01/2015
 
 

Gemeenteraad keurt budget en meerjarenplan goed

 De gemeenteraad gaf zijn fiat aan het budget voor 2015 en het aangepaste meerjarenplan. “Het was niet gemakkelijk, maar we zijn erin geslaagd om onze financiën op orde te houden terwijl we ook werken aan de toekomst”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. Opvallend:  terwijl de Vlaamse en de federale overheid fel inkorten op de subsidies die zij aan de gemeente verstrekt, bouwt Essen zijn schulden af, blijven de belastingen op hetzelfde niveau en worden de investeringen zelfs uitgebreid. “Deze beleidstermijn zal Essen 21 miljoen euro investeren. Verkeersveiligheid staat voorop. De gemeente is goed op weg om tegen 2018 minstens 5 kilometer extra fietspaden aan te leggen. In 2015 worden de werken van de Moerkantsebaan afgerond. De aanleg van het fietspad Spillebeek, een betere fietsverbinding langs de Steenovenstraat en een verlenging van het fietspad Huybergsebaan staan op het programma. En met de heraanleg van Over d’Aa zal ook daar een volledig nieuw en veilig fietspad komen”, aldus nog de burgemeester.

Voor onze senioren komt er aan de Nollekensstraat een nieuw lokaal dienstencentrum. Het OCMW investeert in een nieuwe Handicar en een nieuw radiografietoestel.

 

Lees meer ›


Nieuwe fiets-, ruiter- en menpaden

De gemeente Roosendaal legt dit voorjaar een prachtig fietspad aan in de Hollandse Dreef, vanaf de Grensstraat tot aan de Mariadreef. “Dit is een enorme meerwaarde voor de recreatieve fietsers. Hier komt een geasfalteerd dubbelrichtingsfietspad, gelegen aan de noordzijde van de Hollandse Dreef. De Dreef zelf blijft zand en wordt ook helemaal opgeknapt”, zegt schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick. Om dubbelrichtingsverkeer veilig doorgang te geven worden er op regelmatige plaatsen verstevigingen aangebracht om even uit te kunnen wijken.  De rest wordt afgepaald.

Essen verkreeg subsidies van Toerisme Vlaanderen voor de aanleg van ruiter- en menpaden. Drie lussen rondom en langs onze mooie paden kunnen dit jaar gerealiseerd worden. Dit betekent een extra impuls voor het toerisme in onze gemeente.

 

 

Bedankt Jos

Vorige week namen wij afscheid van Jos Van Meel. Jos was in onze partij ondervoorzitter en gewezen voorzitter. Hij verloor de oneerlijke strijd tegen zijn ziekte. “Jos was een gedreven christendemocraat”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. “Achter de schermen was hij als het ware de notaris van de partij, iemand die op een secure en wijze manier de organisatie bestierde. Hij was heel sociaalvoelend en had altijd oog om kansarmen te helpen. Daarbij was hij jarenlang de gewaardeerde administratieve kracht van het Comité Burgemeestersfeest”. Wij danken Jos voor zijn engagement en wensen de familie erg veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.


Stefanie Van Mastricht nieuw OCMW-raadslid

Door het spijtige overlijden van Fons Tobback moest er een opvolger komen om in de OCMW-raad te zetelen. Stefanie van Mastricht legde op 12 januari 2015 de eed af als nieuw OCMW-raadslid voor onze partij. Stefanie woont in Heikant, staat bekend voor haar inzet tijdens de jaarlijkse Dag van het Buitengewone Kind en heeft voeling met sociale thema's. We wensen haar veel succes toe in de OCMW-raad, waar ze samen met voorzitter Imelda Schrauwen, Judith Francken en Corry Verhulst in onze fractie zetelt. Corry neemt de plaats van Fons in het bijzonder comité voor de sociale dienst in. (Foto gemeente Essen)