Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief CD&V Essen
Nieuwsbrief CD&V Essen
Gaston Van Tichelt trekt CD&V-lijst
CD&V Essen heeft Gaston Van Tichelt aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 15 oktober. Dat maakte partijvoorzitter Gert Raeijmakers op de nieuwjaarsreceptie bekend. Zoals je weet, zijn het op 14 oktober niet enkel gemeente-, maar ook provincieraadsverkiezingen. Ludwig Caluwé werd aangeduid als CD&V-lijsttrekker voor de provincieraadslijst van het arrondissement Antwerpen.
Storm: 120 meldingen
Op donderdag 18 januari trok een zware storm over Essen. Maar liefst 120 meldingen kwamen binnen voor omgevallen bomen, weggewaaide zonnepanelen, enz. De brandweer, de gemeentelijke technische dienst en twee ingehuurde bedrijven verenigden hun krachten om de problemen efficiënt op te lossen. Proficiat en bedankt daarvoor!
Uitleveringen belasten politiekorps
De politiezone Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel) zorgt voor alle uitleveringen tussen België en Nederland. Een taak die het korps extra belast. Het gaat om 500 à 600 uitleveringen per jaar. In de eerste plaats uitleveringen van vluchtelingen naar aanleiding van het Dublin-akkoord, maar ook gerechtelijke uitleveringen. Dat antwoordde korpschef Rudy Verbeeck in de politieraad op een vraag van raadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). De politie van onze zone doet dit al sinds 2001, omdat eerder de Rijkswacht in Kalmthout dit deed. Vanuit het politiecollege werden er reeds brieven gericht aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met de vraag naar compensatie. Die bleven zonder reactie. Er zijn wel gesprekken opgestart met de federale overheid met de vraag naar manschappen van de federale politie om deze opdrachten uit te voeren. De besprekingen lopen