Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°31 - 05/06/2017
 
 

???

 

Zet 7/10 in ‘17 in jullie agenda!

 

Nieuwe naam Grenspark

Een deel van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide ligt op Essens grondgebied. Daarom bestuurt Essen mee dit grenspark (in een Bijzondere Commissie). Jan Suykerbuyk vroeg in de voorbije gemeenteraad hoe het nu zat met de naamswijziging van dit park en of dat geen te grote gevolgen zou hebben. Burgemeester Gaston Van Tichelt, lid van het parkbestuur, kwam met verrassend nieuws: “In het Beleidsplan van het Grenspark werd aangegeven dat het Grenspark moest werken aan merkontwikkeling en publiciteit, en dat een nieuwe naam moest geagendeerd worden. Daarvoor werd een stuurgroep in het leven geroepen en een communicatiebureau werd aangesteld om dit  voor te bereiden. Daaruit is voortgekomen dat het beter zou zijn dat de naam ‘Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide’ zou veranderen in ‘Grenspark Kalmthoutse Heide’. De naamswijziging gebeurde unaniem.”  (Foto: De Tasberg is een poort naar het Grenspark)

 

Een rechtstreekse busverbinding van Essen naar Klina = een UTOPIE ?

As gemeenteraadslid krijgen we een brochure van De Lijn  " Op 1 Lijn".

Tot mijn verbazing en frustratie las ik dat gemeenten meer inspraak krijgen in het vervoersaanbod.

Meer nog de gemeenten mogen advies geven over het kernnet en beslissen over de uitrol van het aanvullend net en vervoer op maat.

Jarenlang vragen, smeken wij met alle gemeenteraadsleden, schepenen en Burgemeester om een rechtstreekse busverbinding naar het ziekenhuis Klina.

Ondertussen worden onze belbussen afgeschaft om euro's uit te sparen om nog beter te kunnen investeren...

Dan lezen we in de brochure het volgende : Het kernnet moet attractiepolen zoals ziekenhuizen, scholen, bedrijvenzones beter ontsluiten.

Daar word je toch niet goed van !

Wat heeft het voor nut om zulke onzin te verspreiden als wij weten dat het om loze woorden gaat.

Daarom heb ik nogmaals een brief ( mail ) geschreven naar De Lijn en Minister Weyts om te hen te wijzen op hun uitspraken in de brochure en onze jarenlange vraag naar deze busverbinding.

 

Bij onze gemeenteraad heb ik nogmaals voorgesteld om te blijven ijveren voor een rechtstreekse busverbinding van Essen naar Klina.

Ik kreeg een luid applaus en de bevestiging dat wij allemaal ons blijven inzetten om deze busverbinding te kunnen verwezenlijken.

 

Brigitte Van Aert

Gemeenteraadslid CD&V

 

Essen vraagt haast bij renovatie sociale woning

Om de ongemakken van leegstand tegen te gaan, belast Essen leegstaande woningen en gebouwen. De gemeenteraad besliste tevens dat leegstaande sociale huurwoningen voortaan ook belast worden. Voorheen was dat niet zo. “Een goede zaak”, zegt CD&V-fractieleider Jan Suykerbuyk. “Sociale huurwoningen staan soms ettelijke maanden en zelfs jaren leeg. Dat is vooral erg voor wie die woning nodig heeft. Door nu de woningmaatschappijen te belasten op leegstand, neemt de druk op deze woningmaatschappijen toe om de woningen sneller te renoveren.”