Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°29 - 18/04/2017
 
 

Fietsenstalling voor wachtende ouders in de Grensstraat

Na de paasvakantie kunnen de ouders met fiets en bakfiets hun fietsen stallen terwijl ze op de kindjes wachten.

Mariaberg heeft een verkeerswerkgroep die er alles aan doet om veiligheid te optimaliseren. Ze werken ook zeer goed aan de tien op tien labels van de provincie voor verkeersveiligheid.  Regelmatig hebben we een overleg waarbij de hekelpunten worden besproken, dit was er eentje van.  Dankzij hun medewerking aan de tien op tien, krijgt ook Essen financiële ondersteuning . De Grensstraat is de enige straat waar een gemengd fiets- en voetpad ligt naast een school.  Dubbele winst, ook voor passerende fietsers die hopelijk in de toekomst niet meer stoten tegen wachtende ouders met fiets bij het begin en einde van de schooluren.

 

Actie tegen zwerfkatten

Steeds meer merken we dat her en der zwerfkatten rondlopen. Het gemeentebestuur trekt geld uit om dit tegen te gaan. Enkele vrijwilligers zullen worden aangesteld om bij een melding de zwerfkatjes te vangen, en naar een dierenarts te brengen om te laten castreren of steriliseren. Nadien worden deze terug uitgezet. In sommige andere gemeenten wordt dit systeem reeds toegepast. De ervaring daar leert dat het probleem zodoende na enkele jaren duidelijk vermindert. De gemeente zal nu een bestek uitschrijven om een dierenarts te kunnen aanstellen.

 

Saaie nutskasten krijgen een mooi jasje

Op verschillende plaatsen in onze gemeente duiken kleurrijke kasten op.  Enkele kinderen, waaronder twee kleinzonen van onze schepen Frans Schrauwen, bleken zeer talentvol en hebben mooie ontwerpen gemaakt. Ons straatbeeld ziet er weer een heel pak fleuriger uit!

 

Jong CD&V deelt paaseieren uit

Naar jaarlijkse traditie deelde Jong CD&V op 8 april een attentie uit aan de bewoners van de Bijster, Begeleid Wonen, Sint-Michael en de Serviceflats. Gert Raijmaekers: "Na bloemstukjes en chocolade bloemen, kozen we dit jaar voor paaseieren. In totaal deelden we aan meer dan 250 mensen een zakje uit." Olivier Nelen: "Het is mooi om met dit klein gebaar een glimlach te toveren op zovele gezichten. Ik heb er evenveel van genoten als de bewoners!"

 

Samen voor een schone buurt

Zwerfvuil en sluikstorten is een hardnekkig probleem. Het kost ons allemaal enorm veel geld om dit telkens weer te laten opruimen. In Vlaanderen kost dit 29 euro per persoon.

“Samen met enkele buurtbewoners startte ik een buurtactie op”, zegt Brigitte Van Aert. “Elke maand ruimen we 1 keer samen het zwerfvuil op. Zo gaan we samen voor een schone buurt!

Wist je dat onze gemeente alle opruimacties ondersteunt! Als je je actie gaat melden bij de milieudienst krijg je een paar werkhandschoenen, een fluovestje, een grijptang en vuilzakken mee.

Samen spreek je af waar je de volle vuilzakken met zwerfvuil plaatst, zodat de gemeente deze op de afgesproken plaats en tijd kan ophalen.

Bij onze eerste buurtactie werd onze eerste vuilniszak al flink gevuld met als resultaat een propere mooie buurt.”

 

Waarom CNG en geen diesel?

Na bijna 11 maanden  heeft de nieuwe Handicar er al 15.000  kilometers opzitten. De nieuwe comfortabele en schone wagen is een voorbeeld voor heel Vlaanderen, en biedt enorm veel comfort voor de Essenaar en de vrijwillige chauffeurs. Kortom: een knappe aanwinst. CD&V dankt de tien vrijwilligers die met de Handiar mensen met een beperking helpen.

Lees meer ›


Nieuw Lokaal Dienstencentrum

De bouw van het nieuw Lokaal Dienstencentrum aan de Nollekensstraat is gestart in januari en de werken evolueren enorm. Er is bewust gekozen voor houtskeletbouw, niet alleen om ecologische reden maar ook omdat houtskeletbouw energiezuinig is. Daarbovenop komt nog dat het ook veel sneller vooruitgaat dan traditioneel bouwen.

Binnen enkele maanden, dus tegen de zomer, kan het nieuwe LDC al in gebruik genomen worden.