Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°26 - 14/02/2017
 
 

Gaston Van Tichelt nieuwe voorzitter politiezone Grens

Begin dit jaar werd burgemeester Gaston Van Tichelt voorzitter van de Politiezone Grens. Dat vraagt om een woordje uitleg.

Voorzitter van de Politie, wat houdt dat eigenlijk in? 

Onze politie, de Politiezone Grens, zorgt voor de veiligheid in Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Elk jaar wisselt het voorzitterschap onder de drie burgemeesters. In 2017 ben ik voorzitter: ik leid dit jaar de vergaderingen en ben het  aanspreekpunt voor het beleid van de politiezone. Op bestuurlijk vlak blijft elke burgemeester bevoegd voor de eigen gemeente. 

Voor het volledige interview, volg de 'lees meer' link

Lees meer ›


Grote infrastructuurprojecten van start

Schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick licht een en ander toe.

 

Over d’Aa

“Na de Moerkantsebaan is dit ongetwijfeld het grootste project dat in de loop van dit jaar vorm zal krijgen. Een aanloop en draagvlak betreffende inrichting werd bekomen de afgelopen jaren door participatie van bewoners en bestuurders. De bouwplannen zijn concreet en unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. Nutsmaatschappijen zijn reeds begonnen, de grote werken starten in het voorjaar na een derde info-avond voor de bewoners.”

Dreef

“Een tweede rioleringsdossier welk ons de gelegenheid geeft om inrichting en omgeving aan te passen. De huidige bomen worden vervangen, er komt een voetpad over de ganse lengte en twee verkeersplateaus om het sluipverkeer te ontmoedigen. De werken gaan van start in het voorjaar.”

Kammenstraat

“De nodige verwervingen werden gedaan, het voorontwerp is klaar. Bewoners van de Kammenstraat zullen uitgenodigd worden om dit ontwerp te bespreken en te participeren bij het ontwerp op 30 maart in het Volkshuis. De start is voorzien in 2018.”

De Steenovenstraat

“De Vlaamse Milieumaatschappij keurde de subsidies goed voor plaatsing van een collector.  Binnenkort wordt de verdere planning en het wegenisontwerp besproken. Prioriteit is een veiligere inrichting voor fietsers.”

 

Apart budget voor voetpadenplan

De gemeente Essen voorziet dit jaar voor het eerst in de begroting een apart budget van 50.000 euro voor de uitvoering van het voetpadenactieplan. “In z’n totaliteit worden er tot en met 2019 een zestigtal straten aangepakt”, zegt schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick (CD&V). De dorpskern van Heikant zal in dit kader kwalitatief verbeteren. Verder gebeuren er herstellingen aan het Steenpaal, de Vaartstraat en Horendonk. Aan de Hondsberg, de F. Naulaertsstraat, de Kapelstraat, de Kerkhofweg en de Nollekensstraat gebeuren herinrichtingen. De herstellingen, aanpassingen en herinrichtingen van de voetpaden passen in een actieplan dat het gemeentebestuur eerder opmaakte. Het actieplan kwam er na een rondvraag van de CD&V-gemeenteraadsleden Brigitte Van Aert en Jan Suykerbuyk, en OCMW-raadslid Corry Verhulst bij rolstoel- en buggygebruikers en mensen die slecht te been zijn. CD&V blijft ijveren voor toegankelijke voetpaden en vraagt aan de inwoners om zeker hun meldingen te blijven doorgeven.