Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°25 - 04/01/2017
 
 

Essense gemeenteraad geeft goedkeuring aan budget en meerjarenplan

De Essense gemeenteraad van december gaf een pluim voor het tot nu toe gevoerde beleid, en gaf haar goedkeuring aan het budget voor 2017. Investeringen in verkeersveiligheid springen in het oog, maar ook op tal van andere domeinen wordt hard aan Essen gewerkt! En daarbij gaat de schuldenlast van Essen  nog eens drastisch naar beneden: van € 15 naar € 9,3 miljoen, een daling van 300 Euro per Essenaar.

Lees meer ›


14.410 euro voor volkstuin in kloosterdomein van de Redemptoristen in Essen

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, stelt een budget van 320.000 euro ter beschikking voor de inrichting van volkstuinen. 

De projectoproep volkstuinen 2016 was een succes. Initiatiefnemers konden tot eind augustus 2016 voorstellen indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. In totaal werden 57 dossiers tijdig ingediend waarvan 25 projecten worden betoelaagd voor een totaal bedrag van 320.000 euro. De projectindieners kunnen hiermee een bestaande volkstuin uitbreiden of een nieuwe tuin aanleggen. De oproep besteedde dit jaar bijzondere aandacht aan projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. 

Lees meer ›


Fietsostrade verdient betere tunnel

De tunnel tussen Moerkantsebaan en Spoorwegstraat is een veelgebruikte doorgang en tevens het eindpunt van de fietsostrade. Dagelijks rijden via deze tunnel honderden kinderen naar scholen in Heikant, Centrum, Statie en Hoek. Ook jonge moeders met buggy’s  en personen met een handicap gebruiken met veel moeite deze tunnel als alternatief voor het viaduct. 

Lees meer ›


Kilometerheffing zorgt voor meer vrachtverkeer op de Kalmthoutsesteenweg

Verkeerstellingen brachten aan het licht dat aan de Kalmthoutsesteenweg in Wildert het vrachtvervoer op een jaar tijd verdrievoudigde. 

“Politieapparatuur zag het aantal vrachtwagens (en bussen) op een jaar tijd fors stijgen. Van 690 naar 2.185 vrachtwagens, gemeten op een willekeurige oktoberdag. Is dit een gevolg van de nieuwe kilometerheffing voor vrachtwagens?”, wilde CD&V-fractieleider Jan Suykerbuyk op de voorbije gemeenteraad weten.

Lees meer ›


Gouden burgemeestersfeest naar najaar

In 2017 zal het Burgemeestersfeest in Essen voor de vijftigste keer georganiseerd worden! Deze “gouden editie” wordt dan ook iets speciaals. Ook de datum wijzigt: in plaats van de tweede zaterdag van januari verhuist het Burgemeestersfeest naar het najaar. 

Lees meer ›