Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°23 - 14/10/2016
 
 

Veilig schoolbegin

Het begin van het schooljaar bracht heel wat schoolkinderen terug de straat op. Met de affiches ‘Veilig schoolbegin’ wilden we aandacht vragen voor de veiligheid van de schoolkinderen. In elke wijk kregen de winnaars een fietsvlaggetje.

Meer info: Gert Raijmaekers

 

Vzw Turnhal van start

Op de gemeenteraad is het samenwerkingsakkoord voor de bouw en exploitatie van een turnhal + de statuten vzw Turnhal Essen goedgekeurd.  â€œDe vzw kan nu opgericht worden en van start gaan”, zegt Brigitte Quick die dit dossier knap verdedigd heeft in de commissie en gemeenteraad. Brigitte Van Aert vertelt dat de turnkringen reeds grote stappen hebben ondernomen en bestuurlijk gefusioneerd zijn. Volharding Essen en Vlug en Blij zijn nu samen Turnkring Essen.

 

Tien procent meer parkeerplaatsen voor mindervaliden

De gemeente Essen telt ten opzichte van drie jaar geleden tien procent meer parkeerplaatsen voor mindervaliden. Vooral in het centrum van de gemeente – Lonka-site en dienstencentrum - kwamen er verschillende parkeerplaatsen bij. “De teller staat momenteel op 84. De gemeente heeft serieuze inspanningen geleverd om het aantal plaatsen op openbaar domein te verhogen”, zegt gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). Hij vroeg in de gemeenteraad de gehandicaptenparking aan de Kiekenhoeve onder handen te nemen. Schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick (CD&V) beloofde beterschap.

De politie van de zone Grens stelde dit jaar 26 overtredingen vast op parkeerplaatsen voor mindervaliden. Zo blijkt uit een antwoord van het politiecollege. Het betreft vijf overtredingen in Essen, vier in Wuustwezel en zeventien in Kalmthout. Op het Willy Vandersteenplein in Heide-Kalmthout gebeurden dit jaar tot nu toe de meeste overtredingen: zeven.

 

“’t Is maar voor efkes”

Parkeren voor je in- of uitrit mag niet, toch gebeurt het regelmatig met het excuus: "’t Is maar voor efkes". Om het nog duidelijker te maken dat men niet voor je op- of inrit mag staan, kan je een verbodbelijning aanvragen. Er is wel een consequentie: je mag namelijk ook zelf niet meer voor je eigen garage gaan staan, want de belijning wordt zo geschilderd dat er geen auto meer tussen past. In de commissie zal er een toetsingskader worden afgesproken om een belijning te bekomen. Chris Van Hees, Marita Verpalen en Brigitte Van Aert hebben dit voorstel op de gemeenteraad gebracht.