Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°19 - 17/05/2016
 
 

Burgemeester steunt projecten

In januari vond het burgemeestersfeest van Gaston Van Tichelt plaats. De opbrengst ging naar volgende initiatieven. De schutters van Edel Tijdverdrijf kregen 250 euro. Het Nepal-project, waarbij Pieter Van Turnhout mee helpt aan de heropbouw, ontving 500 euro. CODA kreeg 1.250 euro. Tenslotte gaf het feestcomité 1.500 euro aan de Essense atletiekvereniging Esak en hetzelfde bedrag ging naar RVT Sint-Michaël.

 

Wegwijzer voor personen met een handicap

Het is niet eenvoudig om een antwoord te geven op de vraag hoeveel personen met een beperking er zijn in Essen. Op federaal vlak weten we dat 326.072 personen met een handicap in 2014 een tegemoetkoming kregen. Volgens de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) gaven in 2013 één op de vijf volwassen Vlamingen zelf aan hinder te ondervinden in de dagelijkse activiteiten door een langdurige ziekte, aandoening of beperking. Nog in 2013 kregen 303 Essenaren een tegemoetkoming gehandicapten (Bron: Lokale Statistieken).

“Zonder een exact cijfer te kennen, staat vast dat de groep van mensen met een beperking groot is. We moeten er alles aan doen om personen met een beperking deel te kunnen laten nemen aan het gemeenschapsleven, onder meer op cultureel en sportief vlak”, zeggen de gemeenteraadsleden Judith Francken en Jan Suykerbuyk. Zij hopen dat de gemeente Essen een breed overzicht (brochure, middenkatern in Essen Info, website, folder...) maakt van wat er in Essen en omgeving gebeurt. Dergelijk overzicht bestaat immers vandaag nog niet. “Een speciale uitgave op maat van de betrokkenen (op papier, gesproken of digitaal) is een meerwaarde”. Francken en Suykerbuyk stelden voor hierover een advies te vragen aan de welzijnsraad.

 

Doortocht Wildert in de pijplijn

De doortocht van de Wildert – Kalmthoutsesteenweg en kruispunten – wordt in een nieuw veilig kleedje gestoken. De wegbeheerder AWV heeft alvast een budget uitgetrokken, Essen stelt alvast een ontwerper aan. Schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick: “We stellen voorop dat fiets- en voetpaden en enkele oversteekplaatsen veiliger moeten.  Het ganse traject zal gebeuren met inspraak en overlegmomenten. Vermits ook de riolering zal vervangen worden, zal er wellicht nog enkele jaren overweg gaan. Maar de start is alvast gemaakt. We werken dagelijks verder aan grote en kleinere verbeteringen voor een mooie en veilige gemeente.”