Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°16 - 22/12/2015
 
 

Investeren in een veilige, groene en gezonde gemeente

Op 15 december jl.  keurde de gemeenteraad het budget goed voor 2016. Zo geeft de gemeenteraad goedkeuring aan een uitgebreid programma van investeringen in verkeersveiligheid, de versterking van het duurzame karakter van Essen, en dat terwijl de schuldenlast omlaag gaat.

Enkele opvallende projecten:  

 In het begin van 2016 zal de bouwaanvraag worden ingediend voor de omvangrijke werken aan Over d’Aa. Op 27 januari zal er alvast een info avond worden georganiseerd voor de buurtbewoners. 

 Op het kruispunt van de Stationsstraat-Kloosterstraat-Molenstraat komt een verkeerslicht. De fietsers kunnen er zo veiliger oversteken. 

 In 2016 zullen Dreef en Kammenstraat worden heraangelegd.

 Een studiebureau wordt aangesteld voor de herinrichting van de Kalmthoutsesteenweg (Wildert). 

 Op tal van gemeentegebouwen komen zonnepanelen.

 Er worden oplaadpalen voor fietsen geïnstalleerd, we starten met autodelen en in het gemeentelijk wagenpark komen er twee bestelwagens op CNG (aardgas); 

 De terreinen rond de Oude Pastorij (met een “stoerwoud”) en het Sportpark (o.a. beachvolleybal) worden verder verfraaid. 

 

Daarnaast zullen nog tal van andere projecten uitgevoerd worden.   

Gaston Van Tichelt, burgemeester (CD&V): “De uitvoering van allerlei projecten is in 2015 in stroomversnelling gegaan: het fietspad Moerkantsebaan was daarvan een treffend voorbeeld. Nog andere mooie zaken zullen volgen. Vooral moet onze gemeente een voorbeeld zijn op het vlak van verkeersveiligheid. Keihard werken we daaraan!”

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, wonen en jeugd (sp.a): “In Essen moet iedereen aan boord kunnen blijven. Op zorg en sociale dienstverlening wordt niet bespaard en een goede en betaalbare woning moet voor iedere Essenaar bereikbaar zijn.  Bovendien blijven we werk maken van een gezond leefmilieu en een duurzamere gemeente”.

 

Uit de gemeenteraad

… Onze gemeente zet zich hard in om tegen 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn. “Wij allemaal kunnen ons klimaat-steentje bijdragen”, aldus Brigitte Van Aert. “Laat ons een lijst opmaken van de verschillende dingen die je kan doen om het klimaat te helpen. Zuinig zijn met water, neem de fiets, ga te voet… Zo kunnen we samen het verschil maken.”

… Minister van Mobiliteit Galant (MR) vertelde in de commissie voor infrastructuur in de Kamer dat onder meer het station van Essen een betaalparking krijgt. Reden voor CD&V-fractieleider Jan Suykerbuyk om in de gemeenteraad aan burgemeester Gaston Van Tichelt te vragen of Essen van dit plan of deze uitspraak op de hoogte is. “Wij weten hier niets van en zullen B-Parking om uitleg vragen”, zei de burgemeester.

 


Kortingsbon een succes

1.1298 Essenaren maakten gebruik van de kortingsbon om zo voor 5 euro in plaats van 12 euro te komen supporteren voor hun favorieten tijdens dit jubileumjaar van de veldcross. We hopen dat ze ervan genoten hebben!

 

Provinciale steun voor rangeerstation, gymhal en kloostertuin

Essen verstaat de kunst om van goede ideeën ook goede dossiers te maken, zo stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé met grote tevredenheid vast. De voorbije dagen kon de provincie immers tussen vele andere gegadigden twee maal een Essens project uitkiezen omdat het telkens het best beantwoordde aan de gestelde criteria. Zo is er 125.800 Euro voor de nodige energie- en isolatiemaatregelen in het kader van de renovatie van het Rangeerstation en 150.000 Euro is er ter beschikking voor de nieuwe gymhal. Tegelijk stelde ook Leader 33.800 Euro ter beschikking voor het project Groenten uit Essen, de opwaardering van de kloostertuin van de Paters Redemptoristen waar een school- of samenmoestuin komt en de boomgaard door schapen begraasd zal worden.

 

Judith Francken volgt Nathalie Claessens op in gemeenteraad

Gemeenteraadsvoorzitter Nathalie Claessens (28) neemt ontslag uit de Essense raad. Ze is tot dit besluit gekomen omdat ze op korte termijn zal verhuizen naar Kalmthout. Nathalie wil iedereen bedanken die haar gesteund heeft de voorbije jaren en wenst haar opvolgers veel succes toe. CD&V dankt Nathalie voor haar inzet de voorbije jaren.

Claessens, beroepshalve medewerker van Vlaams parlementslid Dirk de Kort, zal in de gemeenteraad opgevolgd worden door de 31-jarige Judith Francken. Zij is zelfstandige logopediste en tolk Vlaamse gebarentaal. Haar interesses liggen bij welzijn, verkeersveiligheid, jongeren en ouderen, land-en tuinbouw en vrije tijd. Judith neemt ontslag uit de OCMW-raad, waar ze sinds 2013 in zat. CD&V wenst haar alle succes toe.

CD&V Essen draagt gemeenteraadslid Ludo Somers (54) voor als nieuwe gemeenteraadsvoorzitter.

 

CD&V Essen wenst iedereen een zalige kerstperiode en een gelukkig nieuwjaar!