Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°15 - 02/12/2015
 
 

Heuvelplein: een leefbaar en levendig dorpsplein

Vanaf 4 januari zal het Heuvelplein afgesloten worden voor doorgaand autoverkeer. Het woonerf zal uitgebreid worden tot juist voorbij Den Block. Brigitte Quick, schepen Openbare Werken: “We gingen niet over één nacht ijs met deze belangrijke beslissing. We testten deze uit met proefopstellingen. Belangrijk omdat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de leefbaarheid van het plein er enorm op vooruit zullen gaan.” Er worden de nodige randmaatregelen getroffen om sluipverkeer te vermijden. De Vlaamse overheid zal de stoplichten aanpassen en het gemotoriseerd verkeer komende van Horendonk wordt naar het Spijker verwezen. Wat  een vlottere en betere doorgang naar het centrum betekent.


Veilig Schoolbegin: CD&V Essen verdeelde fluovestjes

Begin september verdeelde CD&V Essen affiches voor een veilig schoolbegin. “Bewoners werd gevraagd om affiches achter het venster te hangen. Zo vroeg de partij bij de start van het schooljaar aandacht voor meer verkeersveiligheid”, aldus Brigitte Van Aert. Ondertussen werden enkele deelnemers aan de afficheactie beloond met een speciaal ontworpen pro-FIETS-iat-fluovestje. Veiligheid in het verkeer blijft belangrijk, elke dag.


Weer Soep op de Stoep

Voor de vijfde keer organiseren CD&V en Jong CD&V de actie Soep op de Stoep. Kom op zaterdag 12 december een kom soep drinken in ons tentje aan Onder den Toren (kerk Centrum) en doneer voor Welzijnszorg. “Vorig jaar leverden alle Soep op de Stoep-acties 130.000 euro op”, vertelt Gert Raijmaekers.


Uit de gemeenteraad

Chris Van Hees vroeg aandacht voor het kruispunt Steenovenstraat – Velodreef aan de weekendzone.

58 gemeenten in Vlaanderen hebben het SAVE CHARTER ondertekend van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen). Deze gemeenten gaan het engagement aan om de doelstellingen van het charter rond veilig verkeer via concrete acties na te streven. Brigitte Van Aert stelde voor te onderzoeken of Essen dit charter ook kan ondertekenen.


Verkiezingen

Warme oproep aan alle leden om deel te nemen aan de voorzittersverkiezingen. In januari stemmen we wie de komende 3 jaar voorzitter of voorzitster wordt van de afdeling, Jong CD&V, de seniorenafdeling en Vrouw en Maatschappij.

Info: www.sterkervlaanderensterkerland.be


En dan dit nog…

U kent ze wel, de grote fotodoeken van Den Grooten Oorlog in het Essens en Kalmthouts straatbeeld. Ze maken deel uit van een fietsroute. Pas is besloten dat de doeken nog zeker drie jaar blijven staan.

Twee jaar geleden vroeg Essen met een brief aan de stad Roosendaal om in het kader van dit project dergelijk groot meshdoek aan de Grensstraat, op Nederlands grondgebied, te plaatsen. “Roosendaal zag in de brief een aanvraag – en dan nog een foute! - voor een omgevingsvergunning of bouwvergunning en rekende Essen ondertussen prompt 246 euro behandelingskosten aan”, aldus Jan Suykerbuyk in de gemeenteraad. “Hier liet Roosendaal zich van z’n smalste kant zien.” Burgemeester Gaston Van Tichelt antwoordde in de voorbije gemeenteraad dat de Roosendaalse burgemeester zich intussen verontschuldigd heeft voor de gang van zaken.