Nieuwsbrief
CD&V Essen
N°14 - 12/11/2015
 
 

Beloning voor verkeersveilige scholen

Pas werden drie Essense scholen gewaardeerd door de provincie met een 10 op 10-label voor verkeersveiligheid.  De inspanningen werden beloond met een mooi bedrag voor verkeerseducatieve middelen. Schepen Brigitte Quick (CD&V) en gemeenteraadslid Brigitte Van Aert (CD&V) waren hierbij aanwezig en konden zien en horen hoe goed deze scholen werken aan het veilig wandelen en fietsen op de weg. We wensen Mariaberg-centrum, -Hoek en de Potlodenschool van harte proficiat. De middelen die ook de gemeente mag ontvangen zullen aangewend worden voor de plaatsing van beugels in de Maststraat. Deze zullen binnenkort geplaatst worden en zorgen voor een veilige fiets- en wandelomgeving naar de school.


Zwemmers tevreden

De Essense scholen zijn ondertussen goed gestart met zwembeurten in de nabijgelegen zwembaden De Stok en de Plantage. Sportschepen Brigitte Quick ging een bezoekje brengen en zag en hoorde dat ze het heel fijn hebben, en met een professionele ondersteuning door sportleerkrachten en badmeesters prima leren zwemmen.


Ook Essense info voor leerlingen bijzonder onderwijs

Leerlingen in Essense kleuter- en lagere scholen ontvangen regelmatig flyers en info van de gemeentelijke diensten cultuur, vrije tijd en sport. Voorbeeld: flyer met het zomeraanbod (speelpleinen, ‘t Park Zomert...). Essense leerlingen in het bijzonder kleuter- en lager onderwijs krijgen deze info momenteel niet. Het gaat hier om bijna 90 leerlingen. In de gemeenteraad stelden raadslid Marita Verpalen (CD&V) en fractieleider Jan Suykerbuyk (CD&V) voor om de Essense leerlingen in het bijzonder kleuter- en lager onderwijs dezelfde info te bezorgen. Burgemeester Gaston Van Tichelt stemde in om hierover te overleggen met scholen in onder andere Kalmthout, Brasschaat en Wuustwezel. Dirk Smout (N-VA/PLE) stelde voor om ook niet-commerciële info (Bv. Info van een sinterklaascomité) op dezelfde wijze te behandelen.


Moerkantsebaan zal in een nieuw kleedje overgedragen worden

Midden 2016 zal wegbeheerder AWV de langste baan van Essen overdragen aan onze gemeente.  De laatste punten worden nog afgewerkt.  Het beste nieuws is dat de Moerkantsebaan vooraf een nieuwe toplaag en markering krijgt, van viaduct tot aan de grens. Weliswaar op alle stukken die niet vernieuwd werden.  Voorgoed verleden tijd met het lapjesdeken dat vooral tussen Nolsebaan en Bostella te zien (en voelen) was.

De Moerkantsebaan is vandaag nog een gewestweg. Midden 2016 zal het Vlaamse Gewest deze weg overdragen naar de gemeente, zodat van dan af de gemeente de volle verantwoordelijkheid zal dragen over deze weg.


Vrijwilligersloket online

Heb je zin om te helpen?  Zoek je vrijwilligers voor een evenement met je vereniging?   Kijk dan snel op het nieuwe vrijwilligersloket van onze gemeente. Geef je op voor de door jou te kiezen activiteiten. Een mooie manier om te integreren, nieuwe mensen te leren kennen en vast en zeker gewaardeerd te worden. Info: http://www.essen.be/thema/1730/vrijwilligersloket


Infomiddag over asielproblematiek

De toestroom van asielzoekers stelt  ons voor een grote uitdaging. Maar wat houdt deze asielcrisis precies in? Over hoeveel mensen gaat het? Waar hebben ze precies recht op en hoe verloopt de procedure die ze doorlopen? Wat gebeurt er eens de vluchtelingen erkend zijn? Welke opdracht hebben de lokale besturen in dit alles en wat doet uw  gemeente?

De gemeente en het OCMW Essen organiseren i.s.m. Fedasil  een infomiddag op donderdag  3 december om 13u30 in het Lokaal Dienstencentrum ‘t Gasthuis te Essen, Nollekensstraat 5. Iedereen is welkom. Toegang is gratis.