nieuwsbrief
CD&V Essen
N°13 - 08/10/2015
 
 

Gemeentefinanciën Essen mooi op orde

De Essenaren mogen gerust zijn. De financiële cijfers van de gemeente zitten goed. De inkomsten en uitgaven evolueren beter dan verwacht. De maatregelen die enkele jaren geleden werden genomen, werpen nu hun vruchten af. Zo ontstaat er meer financiële ruimte om nuttige investeringen en andere uitgaven te doen, bv. op het vlak van verkeersveiligheid of om van Essen een nog zorgzamere en groenere gemeente te maken.

Tijdens de gemeenteraad van 29 september werd de Rekening 2014 gepresenteerd. De “financiële staat” zeg maar. Daaruit leren we dat in 2014 de belastingopbrengsten ca. € 320.000 beter waren dan verwacht. De personeelskosten waren dan weer bijna € 330.000 lager dan geraamd. Ook de uit te geven subsidies en werkingskosten waren lager. Dat betekent dat de evolutie van de gemeentefinanciën beter loopt dan oorspronkelijk geraamd, een opsteker dus.

Ook deze keer zal de sp.a-CD&V-coalitie verantwoord blijven omspringen met het geld van de belastingbetaler. De bevolking heeft recht op een secuur begrotingsbeleid, om eventuele ontsporingen of accidenten te vermijden. Anderzijds zal het gemeentebestuur inspelen op een aantal noden, en zal het beleidsprogramma zo nauwgezet mogelijk worden uitgevoerd. Belofte maakt schuld, en de schuld wordt ingelost.”  

 

Huwen of samenwonen?

Op dinsdag 20 oktober 2015 brengt Servais Verherstraeten een interactieve uiteenzetting over de verschillende samenlevingsvormen:  â€˜Huwen of samenwonen, een wereld van verschil’.  Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen huwen en feitelijk samenwonen? Welke rechten en plichten hebben partners bij een overlijden of echtscheiding?  

Iedereen is welkom op deze open bestuursvergadering van CD&V Kalmthout.    

20/10/2015, 20u, Feestzaal De Kievit (grote zaal), Korte Heuvelstraat 14, Kalmthout.  

 

Verdwaald in het geheugenpaleis

Op donderdag 29 oktober toont jongCD&V Essen de film rond De Bijster, het zorgcentrum in Essen.

Acht personen met dementie en de ziekte van Alzheimer wonen samen in de flat ''Iduna''. Samen vormen ze een leefgroep in ''De Bijster'' en staan ze onder continue begeleiding en verzorging in het concept van kleinschalige woonvormen voor psychogeriatrische zorgvragers. Ze bevinden zich in wat wetenschappelijk geldt als de eerste fase van dementie: vlagen van luciditeit, vergetelheid en afwezigheid wisselen elkaar voortdurend af. Dementie is hier wel al een deel van het leven, maar daarnaast wordt er vooral ook nog gewoon gelééfd. Deze personen worden één jaar lang gevolgd aan de hand van verschillende verhaalniveaus: de dagelijkse routine, het doorbreken ervan en hun levensverhalen. Op die manier ontdekt de kijker wie ze zijn en wie ze waren.

De documentaire concentreert zich vooral op 3 personages: Anita, Alice en Louise.

29/10/2015, 19u30, Café Rex, Spoorwegstraat 11, Essen.