Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwe gemeenteraad van start | Een jaar vol geborgenheid!
Nieuwe gemeenteraad van start | Een jaar vol geborgenheid!
In deze nieuwsbrief
  • Woordje van de voorzitter
  • Nieuwe gemeenteraad van start
  • Een jaar vol geborgenheid!
  • CD&V Essen in beeld
  • Kalender
Woordje van de voorzitter
Beste CD&V-vrienden 
Allereerst wil ik jullie graag mijn beste wensen overbrengen. Ik wens jullie een jaar vol vreugde, vriendschap, gezondheid en geluk. Op 25 januari, tijdens onze nieuwjaarsreceptie, hef ik graag met jullie het glas op een schitterend, sprankelend en een boeiend 2019. De uitnodiging hiervoor kan jullie verder in deze nieuwsbrief terugvinden 
2018 was een bijzonder jaar, en in het bijzonder voor de gemeentelijke politiek. Op 14 oktober trokken we met z'n allen naar de stembus om te kiezen wie de beleidsmakers voor de komense 6 jaar mogen zijn. Via deze weg wil ik onze kiezers van harte bedanken voor hun geloof en onvoorwaardelijke steun van onze partij! Onze 25 kandidaten werkten in de voorbereiding van de verkiezingen erg hard om een sterk verkiezingsprogramma voor te kunnen stellen. Tijdens de komende 6 jaar zullen zij dan ook het maximale doen om dit te verwezelijken en de belangen van alle Essenaren te behartigen. Ik wil hen daarbij dan ook alle succes wensen! Graag vermeld ik Gaston Van Tichelt in het bijzonder. Met 1.690 voorkeurstemmen blijft hij de populairste politicus in Essen! 
De verkiezingen van Essen werden een thriller, waarbij maar liefst 34,7% van de Essenaren hun stem gaven voor CD&V Essen. De uren en dagen na de verkiezingen hebben de rechtstreeks verkozenen van CD&V samen de mogelijkheden bekeken en was er een eerste ontmoeting met de 2 andere grote partijen uit Essen. Uiteindelijk werd er op dinsdag 16 oktober beslist om samen met sp.a/Jij maakt Essen! samen aan een bestuursakkoord te werken. Op dit moment werkt de coalitie CD&V/sp.a reeds 12 jaar samen en beide partijen werken graag samen. Er is een sterk vertrouwen in elkaar en beide partijen kennen elkaars sterke punten en uitdagingen. De huidige coalitie kreeg de steun van 52,5% van de inwoners en kon zo een meerderheid vormen. Dit alles vormt samen een enorm sterke basis om ook de volgende 6 jaar samen aan de weg vooruit de bouwen, waarbij we hopelijk ook professioneel en deskundig kunnen samenwerken over de partijgrenzen heen. 
Zoals u zal merken, werd de nieuwsbrief in een nieuw kleedje gestoken. Door te tonen wat er leeft in onze partij en aan welke dossiers we momenteel werken, willen we iedereen graag betrokken houden bij onze mooie gemeente! 
Met beste groet
Gert Raijmaekers, voorzitter CD&V Essen
Nieuwe gemeenteraad van start 
Woensdagavond, 2 januari 2019, werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 25 gemeenteraadsleden en 8 leden voor het bijzonder comité legden hun eed af, onder het toeziend oog van een volle raadzaal. De CD&V-fractie zal tijdens de komende legislatuur (2018-2024) uit 9 gemeenteraadsleden bestaan en 3 leden van het bijzonder comité. We stellen ze hieronder graag aan jullie voor. 
Schepencollege
Gaston Van Tichelt - Burgemeester 
Bevoegdheden: Voorzitter CBS, coördinatie beleidsvoering, integrale veiligheid, interlokale samenwerking, communicatie, evenementen, personeelsbeleid en lokale economie
Dirk Konings - Eerste schepen 
Bevoegdheden:  F
inanciën, onderwijs, sociaal beleid, integratie en gelijke kansen, internationale samenwerking, landbouw en plattelandsbeleid en digitalisering
Brigitte Quick - Derde schepen
Bevoegdheden: Openbare infrastructuur, patrimoniumbeleid, mobiliteit en verkeersveiligheid, seniorenbeleid en burgerzaken
Brigitte Van Aert - Vijfde schepen + Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst 
Bevoegdheden:  Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, gezondheid en G-beleid, sport en toerisme
Gemeenteraadsleden
Ludo Somers - Voorzitter gemeenteraad 
Steff Nouws - Fractieleider
Jan Suykerbuyk - Gemeenteraadslid
Marita Verpalen - Gemeenteraadslid
Liesje Van Loon - Gemeenteraadslid. 
In eerste instantie is ook Ludwig Caluwé rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. Naast lijstduwer voor de gemeenteraad was hij ook lijsttrekker voor de provincieraad van Antwerpen. Ook daar werd Ludwig verkozen. Om zich ten volle te kunnen concentreren op zijn werk als gedeputeerde, zal Ludwig geen gemeenteraadslid zijn in Essen.
CD&V Essen wenst Ludwig alle succes bij zijn mandaat binnen de provincie! 
Bijzonder comité voor sociale zaken
Judith Franken
Marc Wauters
Anneleen Van Loon
Maak nog beter kennis met onze mandatarissen op deze pagina.
Heb je vragen. Zit je met twijfels of ongenoegen? Neem gerust contact op met ons, of via de raadsleden direct. Zij helpen je graag verder! 
Een jaar vol geborgenheid
CD&V Essen wenst u en uw familie een mooi en gezond 2019, we hopen van harte dat 2019 een jaar vol geborgenheid mag worden!
Nieuwjaarsreceptie 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert CD&V Essen een nieuwjaarsreceptie. We nodigen u van harte uit! Breng gerust familieleden, vrienden en buren mee. Iedereen is welkom. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen. Koen Van den Heuvel (fractieleider Vlaams Parlement) en Pieter De Crem (Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken) zijn de gastsprekers van vanavond. 
Klik hier voor meer info.
Onze Soep op de Stoep-actie bracht maar liefst 240 euro op! 
Brigitte, Liesje en Steff volgen een nascholingstraject als (nieuwe) raadsleden bij VVSG. 
>
>
>
>