Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Financieel rapport met onderscheiding
Essense financiƫn helemaal in orde: schulden halveren en investeringen worden volop uitgevoerd
Dankzij een consequent en deskundig financieel beleid zit het goed met de Essense financiën: de schulden daalden de voorbije jaren van € 18,4 miljoen naar € 7,3 miljoen, en dat terwijl het gemeentebestuur 20 miljoen Euro investeerde. Deze en andere cijfers komen uit het Financieel Meerjarenplan dat werd goedgekeurd door de Gemeenteraad.
De Gemeenteraad keurde op 19 december het Budget 2018 goed, het laatste volwaardige budget voor deze ambtstermijn van de CD&V-sp.a-meerderheid. Financieschepen Dirk Konings (CD&V) en burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) gaven uitleg over de financiële toestand van de gemeente en de plannen voor volgend jaar.
Dirk Konings, schepen van Financiën: “De financiën zijn 200% in orde. Ondanks dat we vijf jaar geleden werden geconfronteerd met fors mindere inkomsten door maatregelen van de Vlaamse en federale regering, waren we in staat om een mooi rapport af te leveren. De schuldsanering is spectaculair: per jaar moeten we nu € 926.363 minder afbetalen dan vijf jaar geleden. Minder betalen aan de banken betekent dat Essen ook de volgende jaren kan blijven investeren.”
2018 is het laatste jaar van de huidige legislatuur. Grote projecten zijn beëindigd of zijn nog in volle uitvoering: het fietspad langs de Nieuwmoersesteenweg, de Moerkantsebaan, de herinrichting op Horendonk, het nieuwe Lokaal Dienstencentrum, de Dreef, enz. In 2018 wordt dit rijtje verder aangevuld met vernieuwde fietspaden zoals De Vondert en tussen Over d’Aa en Schanker, de nieuwe turnhal, de Douaneloods, de vernieuwing van de schoolomgeving op Heikant, een lift in GC Wildert, een avontuurlijke speeltuin aan de Oude Pastorij (“Stoerwoud”), het installeren van camera’s aan de fietsenstallingen van de stations en aan het verkeerslicht op Hoek, enz...
Jan Suykerbuyk, CD&V-fractieleider, kwam gevat tussen op de Gemeenteraad van 19 december, en verwees naar het veiligheidsbeleid en naar maatregelen voor mensen met een beperking: “Het is goed dat er geïnvesteerd wordt in camera’s. En bovendien merk ik dat de politie erg haar best doet om bv. de woninginbraken tegen te gaan. We moeten blijven werken aan maatregelen die steun geven aan mensen met een beperking. Laten we vooral niet onderschatten hoeveel Essenaren daarbij betrokken zijn. Elke Essenaar telt mee.” 
Gaston Van Tichelt, burgemeester, is fier op de prestaties van zijn ploeg: “De voorbije jaren heeft de ploeg van CD&V en sp.a goed samengewerkt. We hebben veel bereikt. Ik feliciteer onze schepen voor Financiën voor de manier waarop hij de financiën sterk verbeterd heeft. Al onze schepenen en raadsleden hebben ervoor gezorgd dat onze verkiezingsbeloftes worden nagekomen. We zien trouwens nu al dat de meeste zijn uitgevoerd.”