-over wat gaat het?

De gemeenteraad besliste om goedkeuring te geven aan het aanleggen van een nieuwe straat, als zijstraat van de Heikantlaan. Die straat is gelegen in wat vandaag een groot privaat, vervallen domein is.

-Enkel een straat?

Vanaf dat de gemeenteraad goedkeuring geeft aan een nieuwe straat, kan het schepencollege het dossier behandelen om de gronden er te verkavelen zodat er aparte bouwpercelen worden gemaakt.

-Is die verkaveling dan gelegen in een park?

In 1976 is Essen “ingekleurd”, en zijn er bestemmingen gegeven aan de grond: landbouwgrond, bosgrond, natuurgebied, woonzone, industriezone, enz. Deze verkaveling is gelegen in woonzone. In de onmiddellijke buurt zijn er in de loop van de jaren reeds vele woonzones ontwikkeld (Smoutebos, Zwartven, Meeuwenven, enz. Eigenlijk is heel Heikant op die manier ontwikkeld geweest).

-Is er wel behoefte aan nieuwe bouwpercelen op Heikant?

De bouwmarkt kent een dynamiek, en gaat uit van de wet van vraag en aanbod. Het is goed wonen in Essen, en zeker op Heikant. Op Heikant wonen ongeveer 4000 mensen, met vele jongeren. Vele van deze jongeren zullen interesse hebben om op Heikant te blijven wonen.

-Laat de gemeenteraad zich hierover adviseren?

Zeker en vast! Vele adviesinstanties hebben een gunstig advies gegeven. Ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) was akkoord. De Gecoro bestaat uit deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening en uit vertegenwoordigers van geledingen van onze Essense samenleving.

-Gaat her park dan verloren?

Vandaag is het een privaat domein dat vervallen is en niet meer wordt onderhouden. Door deze verkaveling zullen er woningen komen in een rustige en groene omgeving. Het parkkarakter blijft zodoende behouden.

-Waarom is er niet gekozen om gewoon te verkavelen langs de straatkant?

Een verkaveling langs de straatkant zou grote nadelen hebben: er zouden dan ofwel grote villapercelen worden gecreëerd waar niemand op zit te wachten, ofwel wordt er dan een “ouderwets” woonlint gebouwd zodat het groen langs de Heikantlaan helemaal verloren zou gaan.

-Is de Heikantlaan wel berekend voor al dat bijkomend verkeer?

Zesentwintig woningen zorgen voor ongeveer 50 gezinsauto’s. De Heikantlaan (en Heikantstraat) kan dit bijkomend verkeer gemakkelijk aan.

-Er zijn toch sommige mensen die een bezwaar hebben ingediend?

Ja en dat is begrijpelijk. Elke bijkomende verkaveling stuit op bezwaren. Soms principieel en soms van praktische aard. Maar het aantal bezwaarindieners is doorheen de planvorming gestaag omlaag gegaan.

-Wat wordt er met de bezwaren gedaan?

Het schepencollege zal de terechte punten uit de bezwaren “inbouwen” in haar beslissing.

-De grootste oppositiepartij vroeg om het punt uit te stellen. Waarom heeft de gemeenteraad dat niet gedaan?

Aanvragen om te verkavelen zijn gebonden aan wettelijke termijnen waarbinnen beslist moet worden. Indien de gemeenteraad niet beslist, kan ook het schepencollege niet beslissen, en gaan we over de wettelijke termijn. Het gevolg zou zijn geweest dat er dan een lintbebouwing zou aangevraagd worden, waarop geen weigering mogelijk zou zijn geweest (of die in beroep altijd zou goedgekeurd zijn geworden).

-Is het voorstel dan goedgekeurd meerderheid tegen oppositie

Na een goede discussie met een afweging van pro’s en contra’s kwam het tot een stemming in de gemeenteraad. Niet iedereen binnen de meerderheid was voor (sp.a-raadsleden). Ook niet iedereen bij de oppositie was tegen (Vlaams Belang was voor en één lid van NVA-PLE onthield zich).

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.