2012 is voor ’t Kabaske het jaar dat de volledige werking als de sociale kruidenier van start kon gaan.  Op vrijdag 20 januari werd onze start vereerd met het bezoek van Mevrouw de Gouverneur Cathy Berx, van de heer Bestendig Afgevaardigde Marc Wellens, het Gemeentebestuur en het OCMW.

We konden hen een prachtige realisatie laten zien, die slechts mogelijk was dankzij de financiële ondersteuning van het Provinciebestuur en vooral ook dankzij de inzet van onze vrijwilligers.

De volgende werken werden uitgevoerd :

- Algemeen : aanpassing elektriciteit, aanbrengen deursloten;
- Winkel : wegbreken van een muur met steunbalk, schilderwerken, inrichtingswerken,   aanbrengen verlichting;
- Ontmoeting : vernieuwen vloer, aanbrengen verlichting, schilderwerken;
- 2 magazijnen : inrichtingswerken, schilderwerken, aanbrengen verlichting;
- Bureel : inrichtingswerken, schilderwerken, aanbrengen verlichting;
- Sanitair : grondige wijziging.
- Gang : reparatie verlichting.

Werking

-                Momenteel heeft ’t Kabaske 178 gezinnen als klant. Deze klanten worden doorverwezen door onze toeleiders :

o        het OCMW Essen (152) en OCMW Kalmthout (26).  108 daarvan zijn van Belgische Nationaliteit en de overige klanten hebben 33 andere nationaliteiten.

-                33 Essense gezinnen kwamen na evaluatie door het OCMW-Essen niet langer in aanmerking als klant van ’t Kabaske.  Sommigen hiervan vonden werk, mede door bemiddeling van ’t Kabaske.

-                De ontmoetingsruimte biedt extra kansen, waardoor onze sociale kruidenier zijn opdracht optimaal kan uitoefenen.  Ons cliënteel wordt mee ingeschakeld in de werking.  Het integratieproces in de maatschappij wordt hierdoor bewerkstelligd en de netwerking zorgt voor meer kansen.

-                Met externe partners wordt vorming gegeven rond allerhande thema’s.

-                Vorig jaar hadden we 1291 bezoekers. 24,8 bezoekers gemiddeld per openingsmoment die gemiddeld voor + 9,-€ aankochten.

-                Vanaf 2012 zijn we 2 x per week geopend: dinsdag en vrijdag van 13.30u tot 16.00u . Voor een vergelijkbare periode met vorig jaar geeft dit een stijging van het aantal bezoekers met 26,47% en een stijging van de omzet met 53,35%.

Verdere plannen

-                We willen in “Ontmoeting” nog meer cursussen en vormingsactiviteiten organiseren, waaronder specifieke kookcursussen.  Er werd ons reeds een keuken geschonken, die we tijdens de maanden juli/augustus willen installeren.

-                We hadden in “Ontmoeting” 56 activiteiten tot 31 mei 2012.

-                Tijdens een enquête onder onze klanten bleek dat een openingsmoment ’s avonds wenselijk is.  Verschillende klanten willen hierbij als vrijwilliger meehelpen.

-                Tijdens de maanden juli en augustus zal de winkel 1 keer per week open zijn op vrijdag.

-                Op vraag van onze klanten proberen we om op dinsdag enkel “Ontmoeting” open te houden.  Onze klanten willen hiervoor zelf instaan. We zullen zien in welke mate dit verenigbaar is met de veranderingswerken in “Ontmoeting”.

-                De vraag van onze klanten naar verse groenten is groot.  We onderzoeken bij welke leveranciers (landbouwers ?) in de streek we het voordeligst deze aankopen kunnen doen. Start verkoop gepland in september.

-                De samenwerking met het Dienstencentrum “Het Gasthuis” is een wens van zowel ’t Kabaske, van het Dienstencentrum als van het OCMW Essen.  Dit bleek tijdens een verkennend gesprek met het OCMW Essen. 

Dit is zeer nuttig om de integratie van onze klanten ook via het Dienstencentrum te laten verlopen. We gaan acties ondernemen om dit te concretiseren.

-                We hopen nog dit jaar lokaal 31 op het gelijkvloers te kunnen toevoegen aan onze gebruiksovereenkomst, zodat we de ontmoetingsruimte, die nu al te klein blijkt, kunnen vergroten.

-                 Tot slot

-       We zoeken nog steeds vrijwilligers die ons een halve dag per maand kunnen helpen

-       De naam, het doel en de werking van ’t Kabaske zijn nog steeds niet genoeg doorgedrongen bij de bevolking. Bij diegenen die met ons in contact komen is er veel sympathie t.o.v. onze werking. (zie vastenactie St.-Mariaberg – hulp van broeder Willy – privésponsors…).

-       De huidige steun en samenwerking met het Provinciebestuur, het Gemeentebestuur en het OCMW verlopen goed en zijn een noodzaak om onze werking te verzekeren voor de toekomst. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.