Op zaterdag 13 september hielden Jong CD&V en CD&V Essen hun jaarlijkse actie ' Soep op de stoep '. Deze actie steunt de strijd tegen armoede in eigen land, de zogenaamde Vierde Wereld. Er werd gratis soep uitgedeeld, vrijblijvend kon je een gift doen. Alle giften, in totaal 200 euro, gaan integraal naar Welzijnsschakels.