Voor de eerste keer werd in Essen de kindergemeenteraad gehouden. Eind november verzamelden 14 Essense kinderen van het vijfde en zesde studiejaar in de raadszaal. Samen met onze burgemeester werden heel wat onderwerpen aangesneden: over het sluikstorten aan de speelpleintjes, over de verkeersveiligheid, over de Roefel, enz. De Kindergemeenteraad zal één maal per trimester vergaderen. Gaston Van Tichelt: "Ik heb ontdekt dat er heel wat jong politiek talent schuilt in Essen. Het is goed dat we ook eens rechtstreeks luisteren naar wat er leeft bij de kinderen van de lagere school."