De gemeenteraad gaf zijn fiat aan het budget voor 2015 en het aangepaste meerjarenplan. Opvallend:  terwijl de Vlaamse en de federale overheid fel inkorten op de subsidies die zij aan de gemeente verstrekt, bouwt Essen zijn schulden af, blijven de belastingen op hetzelfde niveau en worden de investeringen zelfs uitgebreid!