voorzitter van de Politie, wat houdt dat eigenlijk in?

Onze politiede Politiezone Grens, zorgt voor de veiligheid in Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Elk jaar wisselt het voorzitterschap onder de drie burgemeesters. In 2017 ben ik voorzitter: ik leid dit jaar de vergaderingen en ben het  aanspreekpunt voor het beleid van de politiezone. Op bestuurlijk vlak blijft elke burgemeester bevoegd voor de eigen gemeente.

Doe je dat graag?

Jawel, heel graag. De politie, en eigenlijk de veiligheid in het algemeen, interesseren me mateloos. Ook onze gemeentelijke ambulancedienst ligt me nauw aan het hart. En misschien minder bekend, maar ik ben ook één van de zes burgemeesters die het dagelijks bestuur uitmaken voor de Brandweerzone Rand, de koepel van de brandweer voor maar liefst 21 gemeenten, met 800 vrijwilligers en 50 beroeps.

Hoe ziet onze politie er eigenlijk uit?

De Politiezone Grens is een grote organisatie, die 24/24, 7 op 7, actief is. 139 medewerkers, vijf gebouwen, een budget van meer dan tien miljoen Euro. Essen betaalt daarvoor in 2017 € 1.984.110, of ongeveer 104 Euro per Essenaar! De politie werkt in verschillende afdelingen: de wijkwerking, recherche, interventiediensten, slachtofferzorg en de verkeerspolitie zijn het meest bekend. Maar daarachter schuilt een groot apparaat van mensen die de planning doen, logistiek en administratief personeel, evenementen opvolgen, enzovoort. De politie wordt geleid door de korpschef, Rudy Verbeeck. De drie burgemeesters vormen het Politiecollege, en de Politieraad bestaat uit een aantal gemeenteraadsleden van de drie gemeenten. Voor CD&V Essen zetelen Jan Suykerbuyk, Ludo Somers en Marita Verpalen.    

En in Essen? 

Ik vind dat wij tevreden mogen zijn over onze politie. De politie is goed zichtbaar, er rijden nogal wat combi’s verstandig rond. Sinds enige tijd hebben wij ook de wijkwerking versterkt: voor het centrum hebben we nu twee wijkagenten die ook goed zichtbaar zijn in het straatbeeld. Wij liggen aan de grens, en dat heeft zijn effect op de politie. Aangehouden personen die uitgeleverd worden aan Nederland, of omgekeerd, die passeren allemaal onze gemeente. Onze politie staat in samenwerking met hun Nederlandse collega’s in voor de praktische organisatie ervan. Maar ook op andere vlakken wordt samengewerkt met de Nederlandse collega’s, bv. door gezamenlijke patrouilles bij grote evenementen of gezamenlijke grenscontroles.

In de gemeenteraad brak je een lans om de politie van de Kapelstraat te laten verhuizen naar het station. Waarom?

Dat zou voor de statiebuurt een meerwaarde zijn, en kan ook een hefboom zijn om ook andere zaken in het station te krijgen. De politie zit er ook meer centraal in een drukke buurt. Maar er zijn wel kosten te maken, en ook de NMBS moet nog akkoord gaan. Ik ga het in elk geval proberen. Sowieso moeten we blijven inzetten op een modern en leefbaar centrum van onze gemeente. De politie is daarin een belangrijke factor. Gelukkig is de politie, en de korpsleiding, zich daar 200% van bewust en werken zij heel goed mee om daarop in te zetten.    

Werkt de politie goed samen met de andere gemeentelijke diensten?

Daar wordt nauw samengewerkt, maar het is mijn opdracht als burgemeester dat de gemeentelijke diensten en de politie nog nauwer gaan samenwerken. Je weet dat we van verkeersveiligheid in Essen een speerpunt hebben gemaakt. Dat is trouwens al goed zichtbaar, maar we mogen daarin nooit stoppen of te snel tevreden zijn. Dus op frequente basis is er een vergadering met de verkeerspolitie, onze gemeentelijke technische dienst, Brigitte Quick als schepen van mobiliteit en openbare werken, en mijzelf. Uit die vergadering komen vele nuttige voorstellen en initiatieven! Zo zal de politie investeren in een nieuwe camera die overtreders aan het verkeerslicht op Hoek zal afschrikken. Zelf zit ik ook regelmatig samen met de wijkagenten, waar dan ook onze ambtenaar voor veiligheid bijzit, en afhankelijk van de te bespreken onderwerpen een andere ambtenaar van de gemeente. Belangrijk is ook de samenwerking met onze afdeling Vrije Tijd voor de organisatie van allerlei evenementen, van de gemeente zelf maar ook van de vele Essense verenigingen.

Is er nog sprake van een fusie met een andere politiezone?

Een aantal jaren geleden voerden we gesprekken met de zone Voorkempen om te komen tot een fusie. Het water was daarvoor echter te diep. Dat wil niet zeggen dat alles altijd hetzelfde zal blijven. Misschien dat een schaalvergroting in de toekomst wel zal verplicht worden! Ondertussen werkt onze zone wél samen met andere zones. Zo worden ook schaalvoordelen gerealiseerd. Bijvoorbeeld worden mensen die aangehouden zijn, overgebracht naar de cel in Schoten en vanaf maart naar Brecht. Dat is een samenwerkingsverband tussen de zones Voorkempen, Brasschaat, Schoten en Grens.          

 Is er in Essen veel criminaliteit?

Nee, dat valt heel goed mee, en over het algemeen is de criminaliteit in dalende lijn. Maar dat is natuurlijk geen boodschap voor de slachtoffers: of er nu veel of weinig inbraken zijn, als er een inbraak is in uw woning dan is dat toch een zware klap. Dikwijls en vooral op emotioneel vlak. Voor woninginbraken moeten we alert blijven: waar we een daling kenden van 74 woninginbraken in 2014 naar 62 in 2015, zien we dat er in 2016 opnieuw een lichte stijging is naar 67. Maar ook op andere vlakken moeten we heel aandachtig zijn: fietsdiefstallen moeten we bv. heel serieus nemen, en ook het drugsgebruik moeten we absoluut aanpakken! Al enkele jaren werken we in Essen met de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). De GAS werken als een stok achter de deur om overlast op allerlei vlak aan te pakken.

We zien je nogal eens op de vergaderingen van de BIN’s. Waarom?

Ik ben een voorstander van de Buurt Informatie Netwerken (BIN’s)! De BIN’s zijn in feite “extra ogen en oren”, en zorgen ervoor dat er een nauw contact bestaat tussen burger, politie en burgemeester. Veiligheid is niet enkel een zaak van de politie, maar van ons allemaal! Ik heb veel respect voor de vrijwilligers bestuursleden van de BIN’s. Als het enigszins kan, probeer ik dan ook aanwezig te zijn op de BIN vergaderingen.

Is Essen extra kwetsbaar omdat wij aan de grens gelegen zijn? 

Ja, daar moeten we niet naïef in zijn. Inbrekers zijn zo de grens over. Daarom is het belangrijk dat België en Nederland goed samenwerken op politievlak. Onze politiezone is één van de voortrekkers op dat vlak. Op persoonlijk vlak is er nogal wat contact tussen onze politie en hun Nederlandse collega’s, maar de samenwerking is nog te sterk geënt op persoonlijk engagement en te weinig structureel verankerd in de operationele werking van beide landen.

Hoe sta jij tegenover camera’s?

Ik ben geen voorstander van een Big Brother maatschappij, maar we moeten mee met de tijd. Als je van Essen naar Antwerpen rijdt, dan ben je ook al overal door camera’s gezien. Ik vind het belangrijk dat de camera’s op een verstandige manier worden gebruikt. En dan bewijzen camera’s echt wel hun nut: trajectcontrole is op sommige wegen de beste methode om de snelheid in orde te houden, en dat zorgt dus voor meer verkeersveiligheid. Ook op het vlak van criminaliteit is het goed dat camera’s worden ingezet. Dus moeten wij dat ook doen. Zeker omdat onze buren (Nederland, Brasschaat, Antwerpen, ...) ook camera’s inzetten. Als wij dat niet gaan doen, dan zullen criminelen die vanuit Nederland komen meer geneigd zijn om “te blijven hangen” in de noordelijke gemeenten als Essen, Wuustwezel en Kalmthout. We hebben al gevraagd aan minister Jan Jambon of hij geen subsidies heeft voor camera’s langs de grens. Die camera’s komen immers niet enkel onze gemeenten ten goede, maar eigenlijk heel België. We kregen echter nul op het rekest. Nu werken we met onze politie een meerjarenplan uit om zelf te gaan investeren in camera’s.

Hebben wij last van de terreurdreiging?

Het terreurniveau in heel België mag je niet onderschatten. Maar we mogen ons niet laten doen en onze agenda laten bepalen door terroristen. We moeten dus verstandig omgaan met die dreiging. Voor grote evenementen moeten we extra waakzaamheid aan de dag leggen, zonder daarin te overdrijven. “Gezond verstand”, heet dat. De politie houdt ook goed in het oog of er mensen in onze zone zouden radicaliseren. Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen gevallen bekend.

Moet er over het algemeen niet met wat meer “gezond verstand” gewerkt worden?

Ja, zeker en vast. Sommige regeltjes en procedures, niet enkel bij de politie en het gerecht trouwens, zorgen voor nodeloze frustratie en zelfs problemen. Ook bij de gemeente moeten we de “reglementitis” bestrijden! Maar hoe frustrerend is het dat een politieambtenaar veel werk heeft gestoken in een onderzoek, en dat daarna blijkt dat het gerecht de betrokken dader zomaar laat gaan...? Of hoe moeilijk het is om een geestesziek persoon de nodige zorgen te laten geven, ter bescherming van hem- of haarzelf? Of hoe het beroepsgeheim van sommigen het niet toelaten dat cruciale informatie wordt overgedragen aan de politie! Dus met andere woorden: ik pleit voor gezond verstand, bij alle diensten, en ook bij de politie. Dat is niet altijd gemakkelijk: een juist evenwicht vinden tussen het strikt handhaven van wetten enerzijds en een normale menselijke houding anderzijds, is dikwijls een aartsmoeilijke opdracht!    

Wat zijn de uitdagingen van morgen?

Er zijn er genoeg! Een eerste is om voldoende goede politiekrachten te blijven aantrekken. Wij kunnen niet in Nederland rekruteren, enkel ten zuiden van onze zone. En sommige jonge mensen die politieman of –vrouw worden, vinden het aantrekkelijker om in een grootstad als Antwerpen te gaan werken. Ook het bouwen van een nieuw centraal kantoor is een uitdaging. In elke gemeente blijft er een gemeentelijk kantoor, maar daarnaast moet er één hoofdkantoor komen. Dat zal de interne werking verbeteren. Dat project zal veel geld kosten, we spreken toch over meer dan tien miljoen euro.  

OK Gaston, veel succes met de politie! 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.