Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten zijn KGA (Klein Gevaarlijk Afval). Dit betekent dat elke particuliere gebruiker het risico van prikongevallen dient uit te sluiten en hiervoor een naaldcontainer dient te gebruiken. Deze naaldcontainers zullen voortaan verzameld kunnen worden op het nieuwe containerpark.

 

Om visueel gehandicapten de kans te geven zich op een veilige wijze naar de ingang van het gemeentehuis te leiden, zullen er blindegeleidingstegels geplaatst worden aan het gemeentehuis.

Info: schepen Brigitte Quick.