Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, stelt een budget van 320.000 euro ter beschikking voor de inrichting van volkstuinen. 

De projectoproep volkstuinen 2016 was een succes. Initiatiefnemers konden tot eind augustus 2016 voorstellen indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. In totaal werden 57 dossiers tijdig ingediend waarvan 25 projecten worden betoelaagd voor een totaal bedrag van 320.000 euro. De projectindieners kunnen hiermee een bestaande volkstuin uitbreiden of een nieuwe tuin aanleggen. De oproep besteedde dit jaar bijzondere aandacht aan projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

De projecten hebben allen een duurzaam karakter. Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar. 

Met het project Groenten uit Essen. Samentuinen in het kloosterdomein van de Redemptoristen wil vzw Kempens Landschap zich richten op kinderen tussen 6 en 12 jaar die dankzij dit project in contact zullen komen met gezonde voeding uit deze schooltuin, die ingeplant wordt op de historische moestuin op het kloosterdomein van de Redemptoristen. De vzw wil tevens aan deze verwaarloosde moestuin een nieuwe invulling geven en het landschap opwaarderen. Daarbij wordt de lagere school van het College ingeschakeld, via leerkrachten en ouders. Joke Schauvliege trekt hiervoor een toelage van 14.410,50 euro uit.

Joke Schauvliege: “Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen. Met de nieuwe projectoproep wil ik niet enkel het belang van volks- of samentuinen benadrukken, maar ook speciaal aandacht schenken aan jongeren en de welzijnssector.   Door samen te tuinieren krijgen mensen voeling met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel, met actief leven in de buitenlucht en met alternatieve vormen van lichaamsbeweging.” 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.