CAMERA’S TEGEN FIETSDIEFSTALLEN, in het voorjaar zijn ze er!


vrijdag, 6 oktober, 2017

Essen profileert zich meer en meer als fietsgemeente! Maar helaas gebeuren er nog te veel fietsdiefstallen, vooral aan de stations. Je komt van de trein en je fiets is gestolen… Heel vervelend, en kostelijk! Onder impuls van CD&V-Essen zullen er nu camera’s gehangen worden aan de stations van Essen en Wildert om deze fietsdiefstallen tegen te gaan!     

Vorig jaar werd aangifte gedaan van 26 fietsdiefstallen aan de stations van Essen en Wildert. In werkelijkheid zullen het er veel meer zijn aangezien vele diefstallen niet worden aangegeven. Heel wat Essenaren worden dus geconfronteerd met een kostelijk en vervelend verlies. CD&V-gemeenteraadslid Brigitte Van Aert is een vurig pleitbezorger om deze problematiek stevig aan te pakken. Het is goed dat de politie gratis fietsen markeert, geregeld “weesfietsen” ophaalt, enz., maar dat is niet genoeg.

Fractieleider Jan Suykerbuyk (CD&V) pleitte daarom in de gemeenteraad van november vorig jaar voor het installeren van camera’s. “Dergelijke uitrusting aan de fietsenstallingen van de stations in Essen en Wildert werkt afschrikkend. De installatie van camera’s moet het diefstalcijfer naar beneden krijgen.”

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) ging daarmee aan de slag, en bereikte met de NMBS een akkoord. In de gemeenteraad van oktober zal een overeenkomst tussen de gemeente en de NMBS worden voorgelegd, voor het installeren van 3 camera’s aan de fietsenstallingen van station Essen en 2 aan de fietsenstallingen op Wildert. 

Gaston Van Tichelt, burgemeester: “De gemeente zal ruim € 30.000 investeren in het beter beveiligen van de fietsenstallingen. Ik vind dit een heel verantwoorde investering in het belang van onze pendelaars en scholieren! Maar we moeten nog verder gaan, en met de NMBS blijven onderhandelen over een algehele opwaardering van de bestaande fietsenstallingen.”

Voor meer informatie:

Gaston Van Tichelt, burgemeester - 0478/52.20.76 - burgemeester@essen.be

Jan Suykerbuyk, CD&V-fractieleider – 0473/84.50.35 – jan.suykerbuyk@telenet.be