7


7.- Wordt er bespaard binnen de gemeente?

Ja, intern wordt er bespaard. Een aantal mensen die met pensioen gaan, zullen niet vervangen worden (dus geen “naakte” ontslagen) en ook in de werkingskosten zal er bespaard worden. In het OCMW zal het strijkatelier dichtgaan en de poetsdienst zal gericht worden op het doelpubliek van het OCMW, m.n. sociaal kwetsbare groepen. In het kader van noodzakelijke besparingen zullen ook het zwembad en de bibliotheekfilialen sluiten. Daarnaast moeten Wigo en Muzarto in hun interne werking besparen, maar in vergelijking met andere scholen mag dat niet tot problemen leiden.