6


6.- Wordt er in Essen de volgende jaren minder geïnvesteerd?

Nee, integendeel. Zoals tijdens de voorbije zes jaar, waar we ongeveer 16 miljoen geïnvesteerd hebben (nieuwe sporthal, Moerkantsebaan, fietspad Nieuwmoersesteenweg, ambulance- en brandweerwagens, …), zullen we ook de volgende jaren verder investeren, vooral in verkeersveiligheid (nieuwe fietspaden, Over d’Aa, ...). De volgende zes jaren zal er ongeveer 18 miljoen euro geïnvesteerd worden, waarvan ongeveer 15,5 miljoen op de begroting staat en 2,5 miljoen via samenwerking met derden zal worden toegevoegd.