5


5.- Alle gemeenten zitten in moeilijke financiële papieren. Hoe komt dat?

Omwille van verschillende redenen die zich toevallig allen tegelijk voordoen:

·        

Strengere regels vanuit de Vlaamse overheid en meerbepaald minister van Binnenlands Bestuur Bourgeois (NVA) inzake de begrotingsopmaak

·        

Minder subsidies voor de gemeenten van de provincie, Vlaamse en federale overheid (bv. voor milieuzaken);

·        

Gemeenten moeten de pensioenen voor hun ambtenaren zelf financieren.

 

·        

De economische crisis, waardoor er  over het algemeen minder belastinginkomsten en meer uitgaven zijn (bv. bij ocmw).