4


4.-Blijft Essen een mooie, groene, open en duurzame gemeente?

 

Uiteraard, we zetten daar zelfs extra op in! De gemeente zorgt ervoor dat er 1500 extra bomen worden geplant. We gebruiken verder geen pesticiden meer bij ons groenonderhoud, iets wat ons € 100.000 per jaar kost. In het aangekochte voormalige domein van de paters Redemptoristen wordt er geïnvesteerd zodat de Essenaar er een pareltje van een wandeldomein bij krijgt. Het Statiebos wordt ook geherwaardeerd. Verder gaan we volop werk maken van het herwaarderen van de Trage Wegen.  Via het inmiddels goedgekeurde bosbeheersplan zullen heel wat gemeentelijke naaldbossen worden omgezet in loofbossen.