39


39.-Is nu alles beslist, of krijgt de Essenaar nog inspraak?

De adviesraden hebben allen de plannen beoordeeld. Sommige adviesraden waren positief, andere waren kritisch of negatief over sommige voorstellen. Dat is normaal. De gemeenteraad heeft uiteindelijk de plannen goedgekeurd. Bij het uitvoeren van de plannen zullen de adviesraden uiteraard betrokken worden om zodoende een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen bij de betrokkenen.