33


33.-Het centrum van Essen wordt steeds drukker. Kunnen we dat oplossen?

Anno 2013 is het inderdaad zo dat het centrum van onze gemeente druk is, dat er veel gebouwd wordt, enzovoort. Dit is enerzijds een goede evolutie, want we moeten mee met de tijd, maar uiteraard zijn daar anderzijds ook nadelen aan verbonden. We gaan dan ook extra inzetten op het bewaken van de woonkwaliteit in Essen, zodat verloedering en huisjesmelkerij streng worden aangepakt. Bovendien gaan we ervoor zorgen dat er oplossingen komen voor het parkeerprobleem en zullen de veiligheid voor de zwakkere weggebruiker in het centrum verhogen. Met een commercieel-strategisch plan moeten we ook de winkeliers aanmoedigen.