32


32.-Wat is de stand van zaken in de weekendzones of woonbos?

 

Op Wildert is het grootste deel van de weekendzone omgezet naar Woonbos. Daar passen we de regels toe zoals het moet. De kaalslag van het bos moet rechtgezet worden. Uiteraard zullen we wel na een tijdje de regels evalueren om te zien of ze efficiënt genoeg zijn. Elk jaar verwachten we trouwens € 200.000 extra inkomsten afkomstig van de “planbaten” (eenmalige Vlaamse belasting op de meerwaarde). Omdat er in de loop van de jaren vele grachtjes zijn gedicht, is er nogal wat wateroverlast in het Woonbos. Om daar blijvend een oplossing voor te vinden, investeren we extra zodat we nadien het structureel wegenonderhoud zal verbeteren. Nu al krijgen we trouwens goede respons op de uitgevoerde onderhoudswerken. Op Horendonk trachten we dezelfde oplossing te vinden als op Wildert. Daarvoor zal de provincie echter nog moeten overtuigd worden.