30


30.-Steeds meer toeristen ontdekken Essen.  Zetten we daar op in?

Jawel. De recreatieve en toeristische sector is economisch meer en meer van belang. De volgende jaren blijven we sterk samenwerken met de VVV, die daarvoor van de gemeente heel wat geld krijgt. Essen zal als “turfgemeente” bekend worden en ruiter- en menroutes moeten nog meer recreanten naar Essen trekken. En dan nog te zwijgen van evenementen zoals de cyclocross, Vlaanderen Muziekland, enz., die onze gemeente tot ver buiten onze grenzen bekendheid geven.