2


2.-Wordt er enkel geïnvesteerd in “bakstenen”?

 

Er wordt een nieuwe turnhal , een nieuw lokaal dienstencentrum, en een nieuwe polikliniek gebouwd. De Heuvelhal wordt gerenoveerd, de loods op het Rangeerstation wordt gerestaureerd, er komt een nieuwe kinderopvang op Wildert, enzovoort. Daarnaast is de verkeersveiligheid een speerpunt. De verenigingen kunnen ook blijven rekenen op mooie subsidies en logistieke steun van de uitleendienst. De sociale verbondenheid zal verder worden versterkt door buurtcontractjes te maken om bv. samen een speelpleintje te onderhouden of door een repair café in te richten. De gemeentelijke vzw Kobie blijft het nodige geld krijgen om mooie evenementen te organiseren waar heel Essen welkom is. Tot slot wordt het groene en open karakter van Essen versterkt door een strenger beleid, bv. op het vlak van ruimtelijke ordening.