29


29.-En onze senioren vormen het “zilveren goud”. Waarderen wij hen wel voldoende?

 

Senioren vormen een ongelooflijk groot maatschappelijk kapitaal. De prijs van de serviceflats van het ocmw gaat dan wel omhoog als gevolg van een maatregel van de federale overheid, maar al diegenen die dat niet kunnen betalen, zullen geholpen worden. In de Sint-Jansstraat komen nieuwe seniorenwoningen, en we bouwen een nieuw Lokaal Dienstencentrum. Dat nieuwe LDC komt vlakbij het bestaande in de “woonzorgzone”.