25


25.-Blijft Essen ook in de volgende jaren een echte sportgemeente?

 

Zeker en vast. Na de investeringen in de nieuwe sporthal en het sportpark in het algemeen, gaan we de volgende jaren in samenwerking met de turnverenigingen en Mariaberg een nieuwe turnhal bouwen. Daarnaast krijgen ook de voetbalverenigingen een forse injectie zodat hun jeugdwerking kan verdergezet worden. Al de overige subsidies voor sportverenigingen blijven bestaan. En als toemaatje: Essen is een gastgemeente bij de Special Olympics in september 2014.